Hakkında

Hakkında
10 Mayıs 2016 tarihinde eklendi, 790 kez okundu.

Sivrihisar, Eskişehir’in güneydoğusunda Güneş dağına ait bir tepenin kuzey eteklerinde eğimli bir alanda kurulmuş olup, dağın eteklerinden ovaya doğru gelişme göstermiştir. Sivrihisar, haritadan bakıldığında da rahatlıkla fark edilebileceği gibi Eskişehir’in en geniş yüz ölçümüne sahip ilçesidir. İlçenin tarihi Frigyalılara kadar uzanır. Sivrihisar’ın yüz ölçümü 2947 km2 olup, denizden yüksekliği 1070 m.’dir. Arazilerinin büyük bir kısmı ova görünümünde ise de yer yer yüksek dağ ve kayalıklar arazide düzlüğü bozmaktadır. En önemli yükseltiler Sivrihisar dağlarıdır. Bu dağların en yüksek olanı Çal dağıdır (1690 m). Diğer önemli dağ ve tepeler ise Arayıt Dağı (1300m), Boztepe (948m), Büvelik Tepe (1670m) ve Yediler Tepesidir (1531m). 1927 nüfus sayımına göre 5989 olan nüfus 1935 sayımında 6119’a yükselmiştir.

Sivrihisar adı bölgeyi ziyaret eden A.D. Morthmann tarafından 1860 yılında kullanılmıştır. Bizans döneminde askeri güzergâh üzerinde bulunan kent aynı zamanda önemli bir Hıristiyanlık merkezidir.

Sivrihisar’ın Türk hakimiyetine girmesi Selçukluların 1073’te Ankara’yı almalarından bir sene sonrasıdır. Önemli mevkiye sahip olan şehir hemen Selçuklular tarafından iskan edilerek uç beyliğinin merkezi oldu. Bu zamanlarda şehrin adına Karahisar denildi. Şehirde birçok camii medrese han hamam gibi eserler yapıldı.

Sivrihisar bugün tarihi dokusuyla dikkat çeken bir ilçe merkezi olup büyük bölümü sit alanı ilan edilmiştir. Önemli tarihi eserleri arasında Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerinden olan ulu cami, İlhanlı Beyi Sultan Şah için Melikşah tarafından yaptırılan Alemşah Kümbeti (728/1327-28), Necibüddin Mustafa’nın Hoşkadem Cami, Kurşunlu Cami (897/1492) ve Saat Kulesi zikredilebilir.

Osmanlı idaresi altında Sivrihisar’ın fiziki durumuyla ilgili ilk bilgiler XV. yüzyılın ikinci çeyreğine aittir. 891’de (1486) biri Ermeni, yirmi dördü Müslüman olmak üzere yirmi beş mahallesi bulunan şehrin tahmini nüfusu 3100 kişi (587 hane, 141 mücerret) kadardı. Bu tarihte en kalabalık mahalle, doksan bir hanesi ve on sekiz mücerret erkek nüfusu bulunan Ermeni mahallesi idi. XVI. yüzyılın ilk yarısında Sivrihisar’da iki cami, on bir mescid ve on iki zaviye bulunuyordu. Ayrıca vakıflar arasında bir bedesten, beş hamam ve elli dört dükkan mevcuttu. Şemseddin Sami, Sivrihisar’ın oldukça mâmur ve gelişmiş bir ticaretinin bulunduğunu belirtir; ayrıca çarşısı, birkaç camisi, rüştiye mektebi ve 1500 ciltlik kütüphanesi olduğunu kaydeder.

SİVRİHİSAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN >

Etiketler:

Sayfa başına git