Kültürü

Kültürü
10 Mayıs 2016 tarihinde eklendi, 807 kez okundu.

SİVRİHİSAR KÜLTÜRÜ

Çok eski ve tarihi bir yerleşim yeri olan Sivrihisar’ın kültürünü ve kültürel tarihini çeşitli dönemler itibariyle incelemek ve değerlendirmek mümkündür. Sivrihisar ve çevresinde yaşamın M.Ö.’ye dayandığı içinde ve çevresinde barındırdığı tarihi eserler ve içinden çıkan önemli şahsiyetlerle zirve yaptığı dönemlerle sabittir.

Selçuklular döneminde birçok cami, medrese, hamam gibi eserler yapılmıştır. Bu dönemlerde ve daha sonrası dinler ve eğitim açısından nokta bir yerde bulunması insanların birbirlerine hoş görü ile davranması insan mozaiğinin genişliğinin bir belgesidir.

Sivrihisar Anadolu’nun büyük şehirlerinden biri olması, ulaşım, ekonomi ve tarihi eserleri barındırmasından, yaşadıkları dönemlerde yetiştirdiği Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Seyyit Nurettin, Selman-ı Farisi, Hızır Bey, Sinan Paşa, Şeyh Baba Yusuf ve Aziz Mahmut Hudayi gibi önemli daha pek çok şahsiyetle de bu özelliğini ispat etmiştir. Daha sonradan yerleşen Ermeni kökenli vatandaşlarımızla problemsiz ve kardeşçe yaşaması Sivrihisar ve Sivrihisar’lının en önemli özelliklerinden biridir.

Yukarıda konu edilen özellikleriyle Sivrihisar’ın kültürel özelliklerini bazı konu başlıkları altında incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Aradan yıllar geçmesine rağmen birçok Sivrihisarlı kültürel değerlerini halen korumaya çalışmakta, örf, adet ve geleneklerini kendisinden sonraki nesillere aktarmaktadır.

Sivrihisar, giyim yönünden olduğu gibi, el sanatları ve mimari yönden de zengin bir kültüre sahiptir. Ayrıca zengin mutfak kültürü ile yöresel lezzetli yemekleri de vardır.

Sivrihisar Kültürü Hakkındaki Detaylı Konuları İki Kategoriye Ayırdık

1- Folklorik olarak hayatın geçiş dönemleri olan doğum öncesi ve doğum sonrası aşamaları, sünnet – askerlik adetleri, düğün, ölüm, ayrıca ninni – mani – türkü – bilmece – tekerleme – masal ve efsane gibi edebi ürünleri, inançları, bayramlar, törenler, kutlamalar, halk hekimliği, gelenek ve görenekleri, yerel dilinde barındırdığı kendine has özlü sözleri ve deyimleri, el sanatları ve dokuma, yöresel kıyafet ve takıları kategorisi >

2- Mutfak kültürü ürünleri olan yöresel Sivrihisar yemek ve tarifleri kategorisi >

alt-son

Etiketler:

Sayfa başına git