Sivrihisar Haberleri

1. Sivrihisar Sempozyumu

1. Sivrihisar Sempozyumu Gerçekleşen İkinci Oturumu İle Son Buldu!

sempozyum sonu - 1. Sivrihisar Sempozyumu

Sivrihisar Belediyesi ve Sivrihisar Kaymakamlığının ev sahipliği yaptığı Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi’nce desteklenen Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla 1. Sivrihisar Sempozyumunun ikinci oturumda gerçekleşti.

Sempozyumun ikinci gününde yapılan 4 oturum sonunda değerlendirme kurulunun değerlendirme ve konuşmalarıyla Sivrihisar için bir ilk olarak gerçekleşen 1. Sivrihisar Sempozyumu son buldu.

sempozyum murat - 1. Sivrihisar Sempozyumu

Murat Sevimbay

Tüm Sivrihisar tarihinin, kültürünün ve sanatının gün yüzüne çıkarıldığı sempozyum sonunda konuşan Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü; sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen ve Sivrihisar’ın tarihine ışık tutan tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Sivrihisar Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen “Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla” 1. Sivrihisar sempozyumu 24 Ekim 2015 tarihinde Surp Yerortutyun (Ermeni) kilisesinde başladı.

Açılış öncesinde Vali Tuna, Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Yüzügüllü, Sivrihisar Belediyesi’nin katkı sunduğu, Necmi Günay tarafından hazırlanan ‘Milli Mücadelede Cumhuriyetin Tanığı Sivrihisar’ adlı sergiyi gezdi. “Şehirler, sakinlerinin aynası olarak onların gönüllerini toprağın üstüne yansıtır” diyen Vali Tuna, “Şehirler sırrımızdır bizim. Şehre bakınca gönlümüzdekileri gördüğümüz gibi gönülden gönüle uzanan tarihi bir bağla ecdadımızın gönüllerinin yansımalarını da görürüz” dedi.

Sivrihisar ve çevresi üzerine çalışan araştırmacılar Anadolu tarihine ışık tutacak. 1. Sivrihisar Sempozyumu ile Sivrihisar’ın tarihi, dini, fikri, edebi, ahlaki, siyasi ve sosyal yapısı ele alındı. Sempozyum ile Sivrihisar’ın kapılarının yeniden açılması hedefleniyor.

İki gün sürecek olan sempozyumun amacını anlatan Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise, kadim medeniyetler kavşağından bulunan Sivrihisar’ın unutulan kültürel ve folklorik değerlerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Belediyenin bu alanda yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Yüzügüllü, sempozyuma katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından “Eskiçağdan Bizans’a Sivrihisar” başlıklı ilk oturum gerçekleştirildi.

sempozyum takvimi - 1. Sivrihisar Sempozyumu

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA I.SİVRİHİSAR SEMPOZYUM PROGRAMI
24 Ekim Cumartesi
08:45 Otelden Alma
09:00-09:15 Protokol Konuşmaları
09:15-09:45  Açılış Konuşması
Mehmet Öz – “Şehir ve Bölge Tarihlerinin Önemi”
10:00-11:15 1. Oturum: Eskiçağdan Bizans’a Sivrihisar
Oturum Başkanı: Hakan Sivas
10:00-10:15 Fatma Sevinç
Sivrihisar’ın Hitit Devleti’nin Karargahı Olması Hakkında
10:15-10:30 Rövşen Alizade
Anadolu Mitolojisinin Öz Kültü: Ulu Ana Tanrıça
10:30-10:45 Suzan Akkuş Mutlu
Pessinus ’ta Tanrıça Kybele için Düzenlenen Kült Törenleri
10:45-11:00 Hakan Sivas
11:00-11:15 Sivrihisar’da Yapılan Yeni Frig Araştırmalarının Sonuçları Nilgün Elam
Justinianpolis: Justinianos’un Kenti, Kentin Bizans Dönemi Tarihine Sigillografik Katkılar
11:30-12:15 II. Oturum Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sivrihisar
Oturum Başkanı: Mehmet Yaşar Ertaş
11:30-11:45 Mehmet Topal
16. Yüzyıl Tahrir Kayıtlarında Günyüzü Vakıfları
11:45-12:00 Hüseyin Çınar
Osmanlı Dönemi Sivrihisar Kazası Vakıfları Üzerine Bir Değerlendirme
12:00-12:15 Yurdal Demirel
12:15-12:30 Sivrihisar’da Modern Bir Eğitim Kurumu: Sivrihisar Rüştiye Mektebi Burak Çıtır
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Sivrihisar’da Afyon Üretimi (1910-1914)
12:30-12:45 Zafer Koylu Sivrihisar’ın Milli Mücadele’ye Katılması
12:45-14:15 Öğle Yemeği

2. Oturum: Belgeler Işığında Sivrihisar
Oturum Başkanı: Muzaffer Doğan
14:15-14:30 Gökden Göker
14:30-14:45 2 Numaralı Sivrihisar Şer ’iye Sicilinde Fermanlara Göre Tanzimat Uygulamaları Biroy Çakmak
Ankara Valisi Tevfik Bey’in 12 Eylül 1909 Tarihli Layihasına Göre Sivrihisar KazasTnın Mülkî, İdarî, İktisadî, Beledî, Adlî Durum ve Sorunları
14:45-15:00 Ersin Kırca
15:00-15:15 Ankara Valisi Hulusi Bey’in Zîr, Ayaş, Nallıhan, Mihalıççık, Sivrihisar ve Haymana Kazaları Hakkındaki Teftiş Raporu (5 Ekim 1913)
Necat Çetin
Resmi Belgelere Göre Sivrihisar Şehitleri Üzerine istatistiki inceleme
15:15-15:30 (Osmanlı-Rus Savaşından Kore Savaşı Dahil) İbrahim Göksel Baykan
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in Sivrihisar Defteri
15:45-17:00 IV. Oturum: Sivrihisarlı Bir Değer Olarak Nasreddin Hoca
15:45-16:00 Oturum Başkanı: Mustafa Koç İbrahim Erşahin & Mustafa Usta Nasreddin Hoca ve Sivrihisar Fıkraları

16:00-16:15 Cavid Qasımov
Nasreddin Hoca Fıkralarında ideal Devlet ve Toplum imajı
16:15-16:30 Melek Ekici
Nasreddin Hoca’yı Sosyokültürel Çevresinde Yorumlamak
16:30-16:45 Dilek Çetindaş
Tarihsel Gerçeklik ile Kurmaca Biyografi Arasında: Nasreddin Hoca’nın
16:45-17:00 Edebiyatımızda Kahraman Olarak Kurgulanışı
Mustafa Özçelik Nasreddin Hoca’nın Bir Din Adamı Olarak Portresi
20:00 Otele Dönüş

25 EKİM PAZAR
1. Oturum: Sivrihisar’ın Önemli Şahsiyetleri
09:00-10:00 Oturum Başkanı: Arif Bilgin
Cem Boz
09:00-09:15 Sivrihisar Ulu Cami’nin Banisi Olarak Kabul Edilen Eminüddîn Mîkâîl’in
Hayatı, Eserleri, Devlet Hizmetleri ve Şahsiyeti
09:15-09:30 Fikriye Boy
İstanbul’un İlk Kadısı: Sivrihisarlı Hızır Bey
09:30-09:45 Kenan Bozkurt
16. Yüzyılda Sivrihisarlı Bir Müellif: Şaban-ı Sivrihisari ve Firaset-Namesi
09:45-10:00 Ayşe Yılmaz
Sivrihisarlı Mülazım (Teğmen) Ahmet Hamdi Bey
10:00-10:15 ismet Şanlı
Sivrihisar’dan Yetişen Son Büyük Çınar: Orhan Keskin ve Sivrihisar’a Yaptığı Hizmetler

2. Oturum: Sivrihisar’da Sanat ve Mimari
10:30-12:00 Oturum Başkanı: Hamza Gündoğdu
10:30-10:45 İlknur Yüksel

Sivrihisar’da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Günümüzdeki Durumları ve Kullanımları

10:45-11:00 Mehmet Emin Yılmaz & Fatih M. Tanrıveren

Sivrihisar Saat Kulesi

11:00-11:15 Demet Turgut
Sivrihisar İlçe Merkezinde Bulunan Türbe ve Camilerin Alçı Mihrapları
11:15-11:30 Olcay Türkan Yurdugüzel & Sümeyra Pektaş
Geleneksel Yapıların Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Sivrihisar Örneği
11:30-11:45 Çiğdem Belgin Dikmen & Ferruh Toruk
Sivrihisar Çeşmelerinin Korunmasına Yönelik Öneriler
11:45-12:00 Hamza Gündoğdu
Gazi Alemşah Türbesi’nin Geleneksel Türbe Mimarisindeki Yeri
12:00-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:45 3. Oturum: Edebiyatımızda Sivrihisar

Oturum Başkanı: Sema Uğurcan
13:30-13:45 Muhittin Eliaçık
Sivrihisarlı Hızır Bey’in Kaside Nûniyye’sinde Mutabakat Sanatının Kullanımı
13:45-14:00 Sema Uğurcan
Mehmet Kaplan’dan Yunus Emre’ye Bakışlar
14:00-14:15 Muharrem Dayanç
Doğumunun Yüzüncü Yılında Mehmet Kaplan Rahmet istedi
14:15-14:30 Kutbettin Turan
Sivrihisar’ı Anlatan Bir Roman: Fikrimin İnce Gülü
14:30-14:45 Nizamettin Arslan
Sivrihisar Kitabeleri

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - 1. Sivrihisar Sempozyumu