Duyurular Sivrihisar İlan

Tarla ve İşyeri Kira İhale İlanı

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Madde 1 – Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda adresleri, muhammen bedeli, geçici teminatı ile diğer bilgileri belirtilen 145 adet tarla mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile 2020 yılının Ağustos ayının sonuna kadar kiraya verilecektir.

Madde 2 – Açık artırma ihalesi 06.09.2018 Perşembe günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’e kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

Madde 3 – İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden;

a. Adres beyanı (Talipliler ihale tarihinden en az üç ay öncesinde gireceği taşınmazın bulunduğu mahallede ikamet ediyor olacaktır.)

b. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,

c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, vergi vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,

f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

Tüzel Kişilerden;

a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,

b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,

c. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı (Talipliler ihale tarihinden en az üç ay öncesinde gireceği taşınmazın bulunduğu mahallede faaliyet ediyor olacaktır.) Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi vb.) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

Madde 4 – İhale şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00.-TL ye temin edilebilir. İlanen duyurulur. Tel: 222 711 4035 – Faks : 222 711 4527

Başkan Yardımcısı Hüseyin İLHAN

Madde 1 – Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda adresleri, muhammen bedeli, geçici teminatı ve kiralama süreleri belirtilen 9 adet işyeri mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Madde 2 – Açık arttırma ihalesi 05.09.2018 Çarşamba günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

Madde 3 – İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden; a. Adres beyanı (Talipliler ihale tarihinden en az üç ay öncesinde birinci ikamet yeri Sivrihisar İlçe sınırları olacaktır) b. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği, c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, d. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ibrazı, e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, vergi vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı, f. Düğün Salonu’na başvuru yapacak taliplilerin en az son 2 yıl düğün salonu işletmeciliği yaptığını gösterir resmi bilgi ve belge, g. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

Tüzel Kişilerden; a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri, b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi, c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı, d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının (ihale tarihinden en az üç ay öncesinden Sivrihisar İlçe sınırlarında faaliyet etmesi şarttır) Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi vb.) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge, e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı, f. Düğün Salonu’na başvuru yapacak taliplilerin en az 2 yıl düğün salonu işletmeciliği yaptığını gösterir resmi bilgi ve belge.

Madde 4 – ihale şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00.-TL ye temin edilebilir.

***

15 Ağustos 2018 tarih ve 1364 sayılı Sivrihisar’ın Sesi Gazetesi.

Eskişehir – Sivrihisar

Add Comment

Click here to post a comment

logo