inanç

5 Vakit Namaz

5 vakit namaz - 5 Vakit Namaz

İbadetler içinde birbirine kıyasla önemli olanları vardır ve bu önemlerine göre sıralanırlar. İşte namaz, Allah’a imandan sonra gelen ibadetlerin en kuvvetlisidir.

Namaz, Allahü Teâlâ’ya ibadet etmenin esrarını taşıyan ve ibadetlerin bütün kemalatını içinde toplayan en kuvvetli bir ibadet olduğu içindir ki, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’dan itibaren gelen peygamberler, namaz ibadetini yerine getirmişler ve yüce Allah’ın sayısız nimetlerine karşı, şükür vazifesini namazla yerine getirmişlerdir.

Fakat Peygamber Efendimizden önceki devirlerde, namaz ibadetinin nasıl yerine getirildiğine ve şeklinin ne olduğuna dair kesin bilgi yoktur. Peygamberimiz S.A.V ümmetinden ilk olarak Hazret-i Hatice’ye, abdest almayı ve namaz kılmayı, Cebrail Aleyhisselâmdan öğrendiği gibi öğretmiş olup Hazret-i Hatice de Peygamberden sonra ilk namaz kılan olmuştur.

NAMAZ TÜM HARAMLARDAN ALIKOYMALIDIR

Ankebut Suresi 45. Ayette Yüce Allah namazın müminleri münker (kötü, çirkin, haram olan şeylerden) ve fuhuştan (gizli – açık her türlü ve her seviyede cinsel suç – haram – günah) alıkoyacağı bildirilmiştir.

Ayete göre düzenli 5 vakit namaz kılan bir mümin tüm haram ve günahlardan ve bilhassa zahir ve batın (açık ve gizli) tüm boyutlarıyla cinsel haram ve günahlardan uzak duramıyorsa, namazında sorun olduğu anlamına gelir.
Bu durum bu kişilerin, Mearic Suresinin 34 Ayetinde belirtilen namazlarını koruyanlardan – muhafaza edenlerden olamadıkları ve bu nedenle Mearic Suresinin 22. ayette belirtilen gerçek manada namaz kılanlardan (musallin) olmadıkları anlamına gelir.

Zira Mearic Suresi 34. Ayette geçen namazlarını korumaktan maksat, 5 Vakit namaz aralarında, yani günün 24 saatinde Allah’ın tüm emir ve yasaklarına uygun yaşayabilmeyi ifade etmektedir.

5 vakit düzenli namaz kılıpta haramlardan bazılarını da olsa uzak duramama sorunu, Yüce Allah’ın tüm emir ve yasaklarına hassasiyetle uymakla çözülebilir ancak.

Mesela cinsel haramlarla ilgili olarak, 5 vakit namaz arasında cinsellikle ilgili düşünmeden bakmaya, okumadan seyretmeye değin tüm cinsel sınırlara hassasiyetle riayet edilirse, bu durumda namazlar korunmuş ve namaz kişiyi cinsel günahlardan korumuş olur.

Yani vakit namazımızı ikame ettikten sonra diğer vakit namazına kadar, haram cinsel uyarı konusu her türlü şeyden, okumaktan, gerçeğine yada resmine, cinsel haramlara vesile olan televizyon, internet vs. görüntülerine bakmaktan, bu konularda konuşmaktan vs. kaçınmamız, namazlarımızı muhafaza etmemiz ve hakkıyla ikame etmemiz için olmazsa olmazlardandır.

***

Mustafa Siel

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - 5 Vakit Namaz