Niyazi Koca Yazıları

66 Direk

SİVRİHİSAR ULU CAMİİ: Selçuklulardan günümüze kalan en önemli tarihi eserlerden biridir. 1274 yılında Eminiddin Mikâil tarafından yapılmıştır.

Sivrihisar’da kadılık yapmış, Nasreddin Hocamızın Torunu olan, (Fatih Sultan Mehmet’in ilk veziri, İstanbul’un ilk Kadısı) Hızırbey tarafından da tamir ettirilmiştir. Cami dikdörtgen şeklinde, 67 ağaç direk üzerinde düz çatı şeklinde inşa edilmiş olduğu. Bu kalın direklerden dört tanesi zamanın özgün ağaç oymacılığı ile işlenmiştir. Bu direklerin alt ve üst tarafında mermerden oyma işçiliği uygulanmış sütûn başlıkları vardır. Ayrıca Camii içersinde bulunan Minberde ceviz ağacından yapılmış, Selçuklu ağaç işçiliğinin kıymetli eserlerindendir. Minberin kapı kemerini çevreleyen kitabe kuşağında Selçuklu sülüsü ile Ayet el Kürsi ağaç oymacığı ile işlenmiş görülmeye değer bir eserdir.

“İki Sivrihisarlı bu Camii içerisindeki direkleri saymaya başlamışlar. Saymışlar ama bir türlü her ikisinin de dediği çıkmıyormuş. Biri 66 diğeri 67 çıkarmış. İş inada binmiş 67 sayısını çıkartan yahu zaten adımız yaman! Bu Sivrihisarlılar uyanık adamlar . Bu işi de (66) Altmış-altıya bağlamışlar demesinler gel biz 67 diyelim. Bu işte burada bitsin demiş” Hikaye bu ya. O günden bu güne, Ulu Camii de 67 adet direk olduğu yazılır durur.

Peki öylemidir;

Önce, ( 66) rakamı neyi ifade eder. “ Allah” kelimesinin ebceb hesabı ile değeri 66 ‘dır. Hatta “Hilal” ve “Lale”’nin de aynı hesaplama ile 66 olduğudur.

“Altmış altıya bağlamak” deyimi “Allah’a isnat etmektir.” manasını taşır. Bu durum asla mesuliyetimizi ihmal anlamına gelmesin. Ecdadımız yaptıkları her iş ve amelde, hem ahireti hem de dünyayı düşünürler ve öncelikle Allah’ın rızasına uygun olarak imar etmek ve bir düzen içerisine sokmak, onlar için hem dünyada, hem de ahrette, huzur ve saadet içerisinde yaşamak amacı taşımak öncelikli gayeleridir. Ecdadın yaptığı hiçbir şey hesapsız ve kitapsız değildir. Onun için 66 sayısı mana ve anlam ifade eden bir rakamdır. Bütün yapılmış ibadet hanelerin çoğunda bu tür hesaplamaları görürsünüz. Buna Örnek : Mimar Sinan’ın yaptığı Süleymaniye Camiindeki iki Minarenin biri kısa diğeri uzun kısa olanın boyu 66 metre, diğer uzun olan minarenin ise 99 metredir. Bu ölçüler tesadüfen yapılmış değildir. “ Buna benzer örnekleri de çoğaltabiliriz.

Gelin, bu işi tatlılıkla (66) altmışaltıya bağlayalım.

Bu muhteşem eseri ziyaret edin ve Ağaç direkleri de saymayı unutmayın… SAĞLICAKLA KALIN

Niyazi KOCA

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - 66 Direk