Duyurular Sivrihisar İlan

Açık Artırma İhale İlanı

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İHALE İLANI

Madde 1 – Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda adresleri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen 58 adet taşınmaz mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Madde 2 – Açık artırma ihalesi 26.07.2018 Perşembe günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurun¬da yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

Madde 3 – Söz konusu yerlerin muhammen bedelleri ile geçici teminatları yazı ekinde liste halinde ayrı belirlenmiştir. İhale sonucu taşınmazların bedelleri ihalenin kesinleşmesini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde yatırılarak tapuları devredilecektir.

Madde 4 – İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER :

Özel Kişilerden;
a. Adres beyanı,
b. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,
c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ibrazı,
e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, vergi vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

Tüzel Kişilerden;
a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,
b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,
c. Geçici teminatın yatırldığına dair makbuz ibrazı,
d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi vb.) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

Madde 5 – İhale şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00.-TL ye temin edilebilir. İlanen duyurulur. Tel : 222 711 4035 – Faks : 222 711 4527

Başkan Yardımcısı Hüseyin İLHAN

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ LİSTESİ >

11 Temmuz 2018 tarih ve 1362 sayılı Sivrihisar’ın Sesi Gazetesi.

Add Comment

Click here to post a comment

logo

Facebook Sayfa