inanç

Açık Şirk Gizli Şirk

BAZI HAYALİ YA DA GERÇEK VARLIKLAR DA TABİAT ÜSTÜ ĞAYBİ – İLAHİ GÜÇLER VAR SANMAKTAN KAYNAKLANAN DOLAYLI ŞİRKLER

Kur’an’a göre tevbe edilip vaz geçilmedikçe bağışlanması mümkün olmayan ve kişiyi hiç çıkmamak üzere daimi cehenneme sürükleyen en büyük suç ve günah ŞİRK’tir.

AÇIK ŞİRK Peygamberimizin gönderildiği Mekkeli Müşrikler gibi Yüce Allah ile beraber başka İLAH ve RABLER kabul etmek olup; Sadece Yüce Allah’a has olan ilahlık ve rabliğe dair özelliklerin bir kısmına Allah’tan başka varlıkların sahip olduğuna inanmak ise DOLAYLI ŞİRK’tir ve halkımızın neredeyse tamamında hakim olan çeşitli dolaylı şirkler mevcuttur maalesef.

Halkımızın dolaylı şirkleri genellikle Yüce Allah’tan başka tabiatüstü ğaybi – ilahi güçlere sahip olduğuna inanılan cin peri, hortlak, kutsal ağaç, kutsal kaya, kutsal su, şifa ocağı, evliya, yatır, anıtkabir gibi hayali yada gerçek şeylerden korkulması veya bunlardan bir şeyler umulması şeklinde olmaktadır.

Bu tür dolaylı şirklerin tümünden korunmak için, cinler melekler ve şeytan dahil, Allah’tan başka hiçbir varlıkta çarpmak, şifa ya da hastalık vermek, çocuk vermek, geçmişi ve geleceği bilmek, yanılmamak ve sonsuza kadar insanlara ulu önderlik etmek gibi tabiatüstü ğaybi – ilahi en ufak bir gücün olmadığını idrak etmek elzemdir.

Evliya denilen sağ ya da ölmüş salih kullar ile şeyh ve din adamlarının ve ulu denen önderlerin kesinlikle diğer insanlardan farklı tabiatüstü ğaybi – ilahi güçlere sahip olmadıklarını ve bunlara ait olan yatır ve türbeler ile anıtkabirlerin diğer insanların mezarları gibi olup en ufak bir tabiatüstü – insanüstü ğaybi – ilahi özelliklerinin bulunmadığını iyi idrak etmek gerekir.

Yine bazı kayalarda, ağaçlarda, sularda ve hiçbir tabiat varlığında en ufak bir kutsallık ve olağanüstülük, ğaybi – ilahi özellikler ve güçler olmayacağını da iyi idrak etmelidir.

Etrafımızda insanları çarpan, esir eden hortlak, hayalet, CİN* peri gibi hayali varlıkların mevcut olmadığını idrak etmekle, bu türlü dolaylı şirklerden kolayca korunmak mümkündür.

Kur’an zaten temel olarak AÇIK – DOLAYLI her türlü ŞİRK inancını tamamen ortadan kaldırmak için inmiş ve LA İLAHE İLLALLAH kelimeyi tevhidinin temel mesajı tüm bu şirkleri ret etmek iken;
“La ilahe illallah Muhammedun Rasullullah” diyerek Kur’an’a iman eden Müslümanların tekrar bu türlü DOLAYLI ŞİRK inançlarına düşmüş olmaları çok acıdır ve vahim durumdan kurtulmanın tek yolu da;

Kur’an’ı Mealler ve TEFHİMUL KUR’AN* ve Fİ-ZİLALİL KUR’AN gibi doğru bilgiler içeren TEFSİRLER yardımıyla anlayarak okuyup, Peygamberimizin hayatını (siyer) doğru ve yeterince öğrenerek, Kur’an’ın ortadan kaldırmak için indirildiği bu tür DOLAYLI ŞİRKLERDEN tamamıyla uzaklaşmalarıdır.

*Not: Bu konuda katılmadığımız iki nokta var. Birincisi; Cinler ile ilgili, cinlerin varlığı Kur’an da belirtilmiştir. Onlar için hayali demek doğru değildir. İkincisi; Ehli Sünnet alimlerinin bir çok görüşlerine katılmadığı İbn Teymiyye ve bundan etkilenen Mevdudi’nin TEFHİMUL KUR’AN tefsiri yerine TABERİ TEFSİRİ gibi tefsirler öneriyoruz.

mekke sirk - Açık Şirk Gizli Şirk

MEKKE MÜŞRİKLERİNİN ŞİRK KATILMIŞ ÇARPIK KABE VE HAC ANLAYIŞLARI HAC SURESİ 25. AYETİN KISA AÇIKLAMALI MEALİ

“Muhakkak ki peygamberin getirdiği vahyi inkar edenler ve inkarla kalmayıp üstüne üstlük bir de iman eden ve henüz etmemiş olanları Allah yolundan – İman edip Salih amel işlemekten ve Mescidi Haramdan (hac, umre, itikaf ve diğer ibadetler yapmaktan) alıkoymaya çalışanlar var ya, çok büyük bir haksızlık – zulüm yapıyorlar; çünkü biz Mescidi Haram üzerinde (tüm tevhidi iman sahibi gerçek mü’minleri) eşit hak sahibi kılmıştık; gerek (Mekkeliler gibi) o Mescidi Haram civarında ikamet eden ve gerekse Mescidi haramın mıntıkası dışında ikamet edenler olsun, fark etmez.

Kim bu açık gerçeği görmezden gelerek, aslında kendisi şirk ve kötü ameli nedeniyle Mescidi Haramdan uzak durması gerekirken, burayı sahiplendiği gibi; üstüne üstlük birde Mescidi Haram üzerinde gerçek hak sahipleri olan mü’minleri, Mescidi Haramda ibadetten engellemek suretiyle açık bir haksızlık ile, Mescid üzerinde onların sahip oldukları hakkı tanımaktan yan çizmek, oraya putlar koymak, hac ve diğer ibadetlere şirk unsurları karıştırmak ve benzeri haksızlıkları – zulümleri yapmaya gayret eder – çaba gösterirse, ona acı bir azaptan tattırırız.”

HAC SURESİ 25. AYETİN KISA TEFSİRİ

Mekke Müşrikleri, kendilerini İbrahim (A.S)’in ve oğlu İsmail (A.S)’in varisleri, bu nedenle Kabe ve Mescidi Haramın sahipleri olarak görüyor; lakin hayatı tevhit inancını duyurmak ve yerleştirmek için şirkle mücadeleyle geçen İbrahim (A.S) ve oğlu İsmail (A.S)’in tevhidi mirasına ihanetle Kabe’ye putlar koyup, hacca şirk karıştırıyor; Mekkelilerin diğer Araplara göre Arafat’a çıkmama ve elbiseleriyle tavaf gibi üstünlükleri olduğunu dair batıl ve haksız iddialarda bulunuyorlardı. Bununla da kalmıyorlar, Hz. İbrahim ve İsmail (A.S)’in gerçek varisleri olan Hz. Muhammed ve müminleri Hac’tan alıkoyuyorlardı. Oysa dini inanç geleneklerine göre haram aylar içinde kimseyi Hac’tan engelleyemezlerdi.

eml - Açık Şirk Gizli Şirk

Araştırmacı Yazar – Mustafa Siel

 

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Açık Şirk Gizli Şirk