Akif Yaşar Yurtdaş Yazarlar

Akif Yaşar Yurtdaş

– AKİF YAŞAR YURTDAŞ –

25 Haziran 1948 Sivrihisar doğumlu, Ankara Erkek İlköğretmen Okulu ve Lisesi 1967 Mezunu, Eskişehir Eğitim Enstitüsü matematik öğretmenliği 1979 Mezunu ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 1994 Mezunu

Sivrihisar “Atatürk İlkokulu” Müdürlüğünden emekli, 2004-2009 yıllarında Sivrihisar Belediye Başkanlığı yapmıştır. Sivrihisar’da ikamet etmektedir. Sivrihisar hakkında edebi yazıları vardır.

MAİL: yasaryurtdas@hotmail.com

***

Orhan Keskin’in yayınladığı ve 2017 yılında yenilenen “Bütün Yönleriyle Sivrihisar” kitabının 163-166 sayfalarında geçen, Yaşar Yurtdaş’ın 2004-2009 Sivrihisar Belediye Başkanlığı döneminde yapılan çalışmaları:

Görevi devraldığı dönemin başında; Hükumet, genel bir uygulama ile; borçlu belediyelerin, borçlarını yapılandırma sureti ile taksitler halinde ödemesi kararını aldı. Bu uygulama nedeniyle; Sivrihisar Belediyesi de bir önceki dönemden devreden ağır borç yükünü, İller Bankasından her ay aldığı paydan kesilen taksitler halinde 5 yıl ödemek zorunda kaldı. Yaşar Yurtdaş, azalan gelir kaynağı ve kıt imkanlara rağmen, dönemi içinde başarılı bir yönetim sergileyerek, ilçeye önemli hizmetler getirdi. Belediyenin bu dönemde yaptığı çalışmaları özetle dört ana başlıkta toplayabiliriz:

1- İmar çalışmaları, temizlik işleri, araç, tesis ve arazi alımları:

Öncelikle, yapılacak çalışmaları desteklemek üzere; Yeni alınan kazıcı, yükleyici iş makinesi, damperli kamyon, itfaiye, traktör, çift kabinli pikap(su işleri için) ve ilaçlama makinesi gibi araç ve makineler ile belediye araç parkı güçlendirildi. İlçenin toplamda yarısına yakın bölümündeki cadde ve sokaklara kilit parke yol döşemesi yapıldı. İlçe merkezinde bazı caddelere ve sanayi sitesine giden yola asfalt kaplama yapıldı, kumlu yolda yol genişletme çalışmaları yapıldı, asfaltı yenilendi. Okul yakınlarındaki caddelere hız kesiciler yerleştirildi. Şehir içi yolcu servisleri için kapalı bekleme durakları yapıldı.

‘Temiz Kent, Yaşanılır Kent’ sloganı ile ilçenin temizlik ve çöp işleri ele alınarak; Belediye temizlik ve çöp işleri özelleştirildi; mahallelerden günlük çöp alımı ve günlük çarşı içi temizlik yapılarak; halka temiz bir kent sunuldu. Kumlu yolda, ilçenin yakınında bulunan çöp dökme alanı daha uzak bir alana taşındı. Sivrihisar-Yeşilköy arasındaki 12 km Tik ilçe kanalizasyon ana isale hattının, kalan (7 km) bölümünde hat döşeme çalışmaları tamamlandı. İlçe tuvaletleri modernize edildi, garaj mevkine yeni tuvalet yapıldı.

Belediye hizmet binası, esaslı bir bakım ve tadilattan geçirilerek, vatandaşlara daha iyi hizmet verir hale getirildi. Nasreddin Hoca dinlenme tesislerinin bakım, onarımı yapıldı. (Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Nasrettin Hoca tesislerinin güçlendirilmesi yönünde verdiği rapor üzerine, Belediye kararı ile; tedbir olarak, güçlendirme yapılıncaya kadar, tesislere ait binanın üst katını işletmeye kapadı.)

İlçede su aboneleri için ilk defa; Akıllı Kartlı Su Sayacı Sistemi’ uygulamasına geçildi. Şehir su şebekesi ana ve tali depolarına otomasyon cihazları yerleştirilerek, suyun depo tahliyelerinden boşa akması, su israfı önlendi.

Milletvekili Fahri Keskin’in yakın ilgileri ile; Hamamkarahisar Çardak Termal Tesisleri ve Eskişehir yolundaki şeker pancarı kantarına ait (29 dönüm) arazi belediyemiz tarafından satın alındı.

Milletvekili Fahri Keskin’in ve hemşerimiz, Orman Bölge Müdürü Sıtkı Küçüköz’ün (şu anda Orman Genel Müdürlüğü – Başmüfettiş) destekleri ile Türkiye’de ilk defa uygulanan damlama sitemi kurularak ’Kayalar Ağaçla Buluşuyor.’ projesi kapsamında; Orman Bölge Müdürlüğü, Belediye ve Kaymakamlığın ortak çalışmalar ile; Bağmatlık tepesine ve Habib çeşmesi çevresine 10 000’ in üzerinde çam ağacı fidanı dikildi.

Eskişehir yolu güzergahı (Sivrihisar – Kaymaz arası) çift taraflı ağaçlandırma bandında sulama çalışmaları yapıldı. Şehir merkezinde bulunan, çocuk oyun ve dinlenme parklarının ihata duvarları yapıldı. Bu parklara çocuklar için yeni oyun aletleri, yetişkinler için kondisyon aletleri yerleştirildi, gençler için halı saha yapıldı.

2- Sivrihisar’ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtımı ve turizme yönelik çalışmalar:

Zaimağa Konağı; Kurtuluş Savaşı sırasında, 1922 yılında, Atatürk’ün başkanlığında; Ankara dışında ilk defa Sivrihisar’da toplanan Bakanlar Kurulu’na ev sahipliği yapan tarihi mekandır. Sivrihisar Belediyesi, 2007 yılında Kültür Bakanlığına yaptığı başvuru ile; mülkiyeti bakanlığa ait olan Zaimağa Konağının restorasyonunu yapmak maksadıyla, belediyeye tahsisini talep etmiş ve Bakanlık, bu talebi uygun görerek; konağın restorasyonunun yapılması kaydı ile iki yıllığına Sivrihisar Belediyesi’ne tahsisini onaylamıştır. Daha sonra, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Valiliği (Kültür Varlıkları Fonun)’ dan konağın restorasyonu için ödenek temin etmiş ve Sivrihisar Belediyesi ve Sivrihisar Kaymakamlığı (Köye Hizmet Götürme Birliği) arasında yapılan protokol çerçevesinde ihalesi yapılarak, 2008 yılında, bakanlık projesine uygun, müze ve kültür evi olarak kullanılmak üzere konağın restorasyonu tamamlanmıştır.

‘Geçmişten Geleceğe Sivrihisar Evlerini Yaşatma Projesi’ çerçevesinde; Kültür Bakanlığından proje karşılığı sağlanan ödenekler ile Sivrihisar’da ilk defa tarihi evlerin restorasyonu başladı ve Sakarya ve Zeyneller olarak bilinen Osmanlı evlerinin restorasyonları yapıldı. İlçenin koruma amaçlı planı yapıldı.

Kurtuluş Savaşında, yokluklar içinde, yedi düvele karşı var olma savaşı veren ecdadımızın kahramanlıkları saymakla bitmez. İşte o zor günlerde, Sivrihisarlılar bir köşeye ayırdıkları kefen paralarını, ninelerimizin ördükleri çorap paralarını bir araya getirerek, topladıkları 4 bin lirayı uçak almak üzere Kahraman Ordumuza armağan etmişlerdir. Sivrihisar Belediyesi, kahraman ecdadımızı unutmamış ve iş birliğine gittiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından ecdadımız adına ve hiçbir karşılık beklemeden yapılan ‘Sivrihisar Uçağı’nın yarı ölçekteki maketini, bir kadirşinaslık örneği olarak, dörtyol kavşağında açılan parka yerleştirmiş ve törenle açılışını yapmıştır. ( Sivrihisar Uçağı anıtının yapımında, hemşehrimiz Prof.Dr. Nihat Yüzügüllü ve merhum gazeteci-yazar Şener Yılmaz’n da unutulmaz gayretleri olmuştur.)

Hemşerimiz, Prof.Dr. Erol Altınsapan’ın yönetimindeki arkeoloji ekibinin, 2003 yılında, Sivrihisar Şeydiler Hamamı yanında yaptığı kazı sonucunda, Nasreddin Hocanın kızı Fatma Hatun’a ait mezarı bulmasından sonra, Fatma Hatun için yapılacak olan anıt mezarın ve çevre düzenlemesinin yapım masrafları, kitabın müellifi Orhan Keskin ve yeğeni Fahri Keskin tarafından üstlenilmiş ve 2009 yılında hazırlanan anıt mezar projesi uygulamaya konularak, belediyeye ait kumlu yol mezarlığı bitişiğindeki alanda çalışmalara başlanmış ve anıt mezarın kaba inşaatı tamamlanmıştır. (Ancak, belediyenin sonraki çalışma döneminde gelen yöneticileri, tapu kayıtlarının hilafına, anıt mezarın yapılacağı yer belediyeye ait değil diyerek; asılsız ve mesnetsiz bahanelerle, bu projeye sahip çıkmamışlar anıt mezar yapımı savsaklamışlardır.)

Hikmet ve mizah aleminin bilge insanı Nasreddin Hoca ve edebiyatçı Prof.Dr. Mehmet Kaplan gibi Sivrihisar’ın yetiştirdiği değerlerimizi anma törenleri düzenlenmiş, belediyenin PTT Genel Müdürlüğüne başvurusu ile, Nasreddin Hocanın ölümünün 800. yılında anısına Nasreddin Hoca pulu ve ayrıca Sivrihisar Uçağı hatıra pulları bastırılmıştır. Yine belediyenin, 2008 yılında yaptığı müracaatla, Türk Patent Enstitüsünden 200800705 Ticaret Hizmet marka numarası ile ‘DÜNYANIN MERKEZİ SİVRİHİSAR’ olarak marka tescil belgesi alınmıştır.

Doğal değerlerimizden olup unutulmaya yüz tutan, Anavatanı Sivrihisar olan Akbaş çoban köpeklerine sahip çıkılması, tanıtımı, ırkının korunması, ıslahı, geliştirilmesi ve ekonomik bir değere dönüştürülmesi için bir dizi çalışmalar yapılmış, projeler geliştirilmiş, dernekler kurulmuş, yetiştirme barınakları kurulmuş ve ilçede heykeli dikilerek, 1997 yılında Amerika’da sürü ve kollamada yılın çoban köpeği seçilen Sivrihisar Akbaşlarının varlığı bu sefer, Sivrihisar’dan dünyaya duyurulmuş ve ziyadesiyle ilgi ve alaka gören Sivrihisar Akbaş çoban köpeği aynı zamanda ilçemizin tanıtımına da katkı sağlamıştır.

3- Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları:

1996 yılından bu yana devam eden gelen ve yerleşim alanı daha önce onaylanan, Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için bu dönemde yapılan çalışmalarla; Bakanlıktan kamu yararı kararı alındı, hali hazır haritası yapıldı ve Sivrihisar OSB sahasının kamulaştırılması safhasına kadar getirildi.

4- Eğitim, istihdam ve sosyal hizmet alanlarında; yatırım ve hizmetleri teşvik ve destekleme çalışmaları:

Yaşar Yurtdaş’ın çalışma döneminin en önemli özelliği; belediyenin çalışmalarını paylaşma, istişare, işbirliği, teşvik etme, ortak akıl yürütme, ilçenin sorunlarına birlikte çözüm bulma gibi yaklaşım ve yöntemlerle ele almasıdır. Bu anlayışla, ilçeye eğitim ve sanayi yatırımlarının gelmesi için, ilçe yöneticileri ile birlikte hareket ederek; siyasiler, sivil toplum kuruluşları, kurumlar, hayırsever iş adamları, kanaat önderleri ile görüşmeler yapılmış, onların görüş, düşünce ve önerileri alınmış, maddi ve manevi katkıları sağlanmıştır.

Bu sayede; 2004-2009 yılları arasında, bir kısmı devlet desteği sağlanarak, bir kısmı da hayırseverlerimizin tamamen kendi imkanları ile yaptırdıkları yeni okul ve pansiyon binaları ve yeniden açılan meslek liseleri ile ilçedeki eğitim kurumlan ikiye katlanmış ve Sivrihisar okullaşmada altın dönemini yaşamıştır.

İş ve istihdam kapısı sektör olarak, yatırımlarını ilçemize yapmayı düşünen Has Tavuk firma sahiplerinin ve genel müdürü, hemşerimiz Şahin Aydemir’in bu yöndeki gayretleri desteklenmiş, teşvik edilmiştir. Tesislerin ilçemize yapılması aşamasında 22. Dönem milletvekillerimiz Sayın Fahri Keskin, Sayın Murat Mercan’ın ve belediyemizin büyük destekleri olmuştur. Sivrihisar’da 04. Eylül. 2004 tarihinde temelleri atılan ve kısa sürede faaliyete geçen Has Tavuk; yem hazırlama ünitesi, kuluçka, yarka tesisleri ve 8 adet damızlık tesisiyle birlikte; tesis sayısını 11’ e ulaştırmış ve ilçemizde 250 kişiye iş imkanı sağlamıştır. Hemşerimiz, merhum Necdet Visali Sönmez’ in hibeleri ile cenaze nakil aracı temin edildi.

Belediyenin yer tahsis etmesi ve ilçe Ziraat Odası ve diğer meslek odalarının desteğiyle; 2007 yılında, Sivrihisar ve Günyüzü bölgesindeki binlerce Bağ-Kur mükellefine hizmet verecek olan, Sivrihisar BAĞ-KUR İrtibat Bürosu açıldı.

* * *

Akif Yaşar Yurtdaş

widget logo - Akif Yaşar Yurtdaş
sivrihisar sehrengizi 1 - Akif Yaşar Yurtdaş