Blogspot inanç

Alışkanık Hastalığı

ALIŞKANLIK HASTALIĞI

aliskanliklar - Alışkanık Hastalığı

Alışınca da bazı şeyleri göremiyoruz maalesef. Bir darb-ı mesel vardır. “Değişmeyen tek şey değişim” diye. Kâinatta her şey her an değişmekte. Fakat bazen biz bu değişkenliği o kadar kanıksıyoruz ki artık alışıyoruz. Alışınca da bazı şeyleri göremiyoruz maalesef.

Prof. Dr. Muhammed Ratib Nablusi, buna “Nimete Alışma Hastalığı” adını veriyor. Nablusi bu konuda kaleme aldığı bir yazısında şu satırlara yer veriyor:

“En şiddetli hastalıklardan biri sinsi hastalıktır.

Belirtileri görülen yahut hissedilen türden değildir. Yakalandığınızda çok ciddi zarar verir.
Bu hastalığın adı “nimete alışma hastalığı” dır.

Dört şekilde kendini gösterir.

1- Allah’ın nimetlerine alışmak. Adeta nimet değilmiş gibi görmeye başlamak. Nimetin nimet olduğunu hissetmeyip müktesep hak gibi görmek.

2- Evine giren kişinin ailesini sağ salim görmeye alışması. Onları iyi halde görüp bunun için Allah’a hamdı sena (şükür) etmemek.

3- Alışverişe gidip market arabasına dilediğini koyup ücretini ödeyerek evine dönerken nimeti vereni ve ona şükretmenin gerektiğini zerre miktar hissetmemek. Bunu gayet normal bir durum olarak görüp adeta en tabii hakkı gibi telakki etmek.

4- Her sabah güven içinde uyanıp sağlığı yerinde bir şikâyeti ağrısı sızısı olmadan kalktığında Allah’a hamd etmemek.

Dikkat !!!!!
Sen bu durumlardan birisini yaşıyorsan tehlike altındasın.
Evine girdiğinde…
Allah sana anne baba yahut eş çoluk çocuk nimeti vermişse,
Sağlıklı ve iyi bir durumda isen Allah Teâlâ’ya bol bol hamd et, şükret.
Hayatının nimetlere alışmanı sağlanmasına izin verme.
Sen hayatını bu yüceler yücesi ilaha hamd ve şükre alıştır.
Nasılsın diye sorduklarında “Aynı be ne olsun” deme.
Sen sayamayacağın nimetler içindesin
Allah Teâlâ sana onları yeniliyor. Güncelliyor.
Hem de her gün.
Sana hamd ve Şükrü de farz kılmış. Niceleri o güne senin sahip olduğun nimetlerinden mahrum başlamıştır. Nicesi güven içindeyken o gün korkarak kalkmıştır.

Nice çalışan o gün işsiz kalmıştır.
Nice zengin o gün fakir düşmüştür.
Nice gözü gören o gün kör olmuştur.
Nice sağlıklı insan o gün sağlığını kaybetmiştir.
Sana ise nimetler yenilenmiştir.
O zaman de ki:
Allah’a hamd olsun.
Salih (güzel ve iyi) ameller anca onun nimetiyle tamamlanabilir.”
Nablusi’nin bahsettiği “alışma” hastalığının yanında bir de “unutma” hastalığı var.
Maalesef bugün modern yaşam tarzının dayatmış olduğu hızlı yaşam koşturmacası arasında o kadar çok şeyi unutuyoruz ki…
Şükretmeyi, sabretmeyi, tebessüm etmeyi…
Daha nice güzel hasletlerimizi “alışma” ve “unutma” hastalığına kurban ediyoruz maalesef.
Oysa ki tam da bu hastalıklardan kurtulma zamanlarını yaşıyoruz.
Allah’ı ve vermiş olduğu nimetleri hatırlamaya hiç bugünkü kadar ihtiyacımız olmamıştı.

Bela ve musibetler dört bir yanımızdan yağarken, güzel ülkemiz düşmanlar tarafından dört bir yandan sarılmışken Allah’ı hatırlama ve O’nun ipine sımsıkı sarılma zamanlarını yaşıyoruz.

İnşallah “alışmayanlar” ve “unutmayanlar” dan oluruz ve Allah’ın ipine sımsıkı sarılanlardan oluruz.

***

“Programımız budur ki:
Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediye ye lâzım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir.”

(Yirminci Söz, İkinci Makam)

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Alışkanık Hastalığı