Duyurular Sivrihisar İlan

Ambalaj Atıkları İhale İlanı

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İHALE İLANI

Madde 1 – Belediyemiz hizmet sınırları içerisindeki, ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Madde 2 – Açık artırma ihalesi 10.05.2018 Perşembe günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

Madde 3 – İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden;

a- Adres beyanı

b- Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,

c- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

e-Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, vergi vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,

f- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

g- Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi, ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet gösterdiğine dair Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği doğrultusunda alınmış geçici faaliyet belgesi / çevre lisansı (Aslı veya Noter Tasdikli)

Tüzel Kişilerden;

a- Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,

b- Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,

c- Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı,

d- Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi vb.) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

e- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

f- Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi, ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet gösterdiğine dair Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği doğrultusunda alınmış geçici faaliyet belgesi / çevre lisansı (Aslı veya Noter Tasdikli)

Madde 4 – İhale şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00.-TL ye temin edilebilir.
İlanen duyurulur. Tel: 222 711 4035 – Faks : 222 711 4527

Hüseyin İLHAN
Başkan Yardımcısı

İhale Konusu: Ambalaj Atıkları

İşin Niteliği: Belediyemiz sınırları içerisindeki, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi.

Muammen Bedeli: 45.000,00 TL

Geçici Teminat: 1.350,00 TL

Kira Başlama Tarihi: 01.06.2018

Kira Bitiş Tarihi: 31.05.2021

25 Nisan 2018 tarih ve 1357 sayılı Sivrihisar’ın Sesi Gazetesi

Add Comment

Click here to post a comment

logo