Akif Yaşar Yurtdaş

Askeroğlu ve Yavşan Yaylası

“ASKEROĞLU” VE YAVŞAN YAYLASI.

Ben, emekli öğretmen Yaşar Yurtdaş. Yavşan Yaylası’ndan merhum Ömer Anık’ın torunuyum. Yavşan Yaylası ile “Askeroğlu” adeta birbiri ile özdeşleşmiş iki kavramdır. Ben de, bu iki olgu üzerine duygularımı satırlara dökmeye çalıştım.

Ancak, daha önce, bir hakkı teslim etmem gerekiyor. O da şu, Merhum Prof. Dr. İbrahim Karaca ve Merhum Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu’nun yaylamız ve soyumuz üzerine yazdıkları kitaplar, anlatılar elimizdeki en değerli kaynaklardır. Ben de bu kaynakları defalarca okudum ve çok yararlandım. Yaylamızdan yetişmiş, çeşitli üniversitelerde rektörlük, dekanlık yapmış, ama yaylamızı bir an olsun unutmamış olan değerli hocalarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun.

Yine, son zamanlarda yaptıkları, “Askeroğulları Günü” düzenlemeleri ve “Askeroğlu Soy Ağacı” gibi çalışmaları dolayısıyla yaylamız gençlerinden, Ali İhsan Ay, Engin Eroğlu, Rifat Ekşi’ye ve bu etkinlikleri maddi, manevi destekleyerek, emeği geçen yaylamızın tüm sevdalılarına teşekkür eder, bu faaliyetlerin devamını arzu ederiz.

Yaylamızdan ahirete intikal eden tüm geçmişlerimize Allah’tan rahmet niyaz ederim.

“Yavşan Yaylası” şiirimi, yakınlarda kaybettiğim annem Halise Yurtdaş, dayım Süleyman Anık ve genç yaşta aramızdan ayrılan dayım Burhan Anık’a ithaf ediyorum. Mekanları cennet olsun. Saygılarımla.

YAVŞAN YAYLASI

Tarihim, mazim, yurdum benim yaylam,
Ondört asır önce kurulmuş bu hanedan,
“Yahşiyan” demişler ona, bazen Yahşihan”,
Adın Yavşan, şanın Askeroğlu güzel yaylam.

Dede Hafızittin, Edirne’de (subay) zabitan,
Osmanlı sarayında muhafızdır, o kahraman,
“Hacı Bayram Veli’ye yoldaş ol”, dedi ferman,
“Askeroğlu” namım senden gelir yaylam.

Sivrihisar’a uzaktan bakar, benim yaylam,
Havam, suyum, toprağım, köküm Yavşan,
Sen çiçeksin, Anadolu’ nun bozkırında açan,
Şifadır acı otun, kekiğin güzel yaylam,

Gece ay, gündüz güneşimsin benim yaylam,
Bağlarında kekre, pembe çavuş, feslikan,
Pekmezin başkadır, balın karakovan,
Her mevsimin bir başka güzel yaylam.

Yaylam, çeşmende su akar iki koldan,
Biri “Olukludere”, diğeri “Yürek” kaynaktan
Teras bahçelerin sulanır havuzundan,
Mis kokulu domatesin ne güzel yaylam.

Asırlık ceviz ağaçları ile anılır benim yaylam,
Bahçelerde elma, armut, kayısı ile bayam,
Dallarında yaylamın kuşları var şakıyan,
Meyvelerin, bostanın ne güzel yaylam.

Havuzbaşında muhabbet tatlı olur yaylam,
Havadisler eski gazete, bataryalı radyodan,
Sekide sohbetler, ders verirdi hayattan,
Özlerim o günleri mazim, atim, can yaylam.

Özünde oyunlar oynardık çocukca, yaylam,
Derecik akardı, salkım söğütlerin arasından,
Mısır küller, eve dönerdik, kaş kararmadan,
Yamaçların alıç, kuşburnu ile süslü yaylam,

Tepeden bakarım vadilere, benim yaylam,
Ecdat dua bekler, geçme Fatiha okumadan,
Harman yeri vardı, buralarda bir zaman,
Kır çiçekleri ile çoban yastığı kalmış yaylam.

Ağıllarda sürülerin vardı, benim yaylam,
Yağ, yoğurt, sütün gelirdi sağmaldan,
Çoban yemeği sırayla verilir, olmazdı yavan,
Nam salmıştı köpeklerin, güzel yaylam.

Köy odanda ağırlanırdı konuklar, yaylam,
Pazara gidip, gelen konaklarmış bir zaman,
Arka dereye adını vermiş, şarapanan,
Çeşmesinden koyun, kuzu su içer, yaylam.

“Askeroğlu Günü”nde şölenimiz var yaylam,
Sıla hasreti ile gelirler uzaktan, yakından,
O gün, gönüller sevinçle dolar, olur bayram,
Biz, kocaman bir aileyiz, güzel yaylam.

Ey, yeni gelen nesil sana emanettir yaylam, Unutma, hepsi ata, ecdat, hısım, akraban,
Bu sevdayı yaşatanlara binlerce şükran,
Soyun, sopun, ocağın unutulmasın, yaylam.

Yavşan’lı der, “bu bizim öykümüz” yaylam, “Askeroğlu” yadigar bize anadan, atadan
Sevgiyi, saygıyı senden öğrendik yaylam,
Bitmesin bu sevda, şen olsun güzel yaylam.

Yaşar YURTDAŞ
29.11.2020

yavsan yayla askerogullari 1 - Askeroğlu ve Yavşan Yaylası

yavsan yayla askerogullari 2 - Askeroğlu ve Yavşan Yaylası

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Askeroğlu ve Yavşan Yaylası