Orhan Keskin

Bakalım Şiniği Damgalı mı

Sivrihisar Sosyal Hayatından Kesitler

11- Bakalım Şiniği Damgalı mı?

1928-1929 yılları idi. Kuraklık kuraklığı takip etmiş ilçe köylerinde kıtlık hüküm sürmekte idi. Tüccar Mehmet Ağa ambarındaki buğdayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya karar verdi. Yakın iki köyün muhtarına haber ulaştırıp tesbit ettikleri ihtiyaç sahiplerini çağırttı. Her birine 8 şinik (2 kile – iki şinik bir teneke) buğday verdi.

Verdi ama insanlık hali, yardım ettikleri şahısların intibalarını öğrenmek için ilçe çıkısı Kumluyola iki kişi gönderdi. Bunlardan biri köprü altında durdu, diğeri kaya arkasına saklandı. Köylüler merkeplerine yükledikleri buğdaylarla giderken “Allah razı olsun Mehmet Ağa’dan, bize 8’er şinik buğday verdi” diye medh-ü senada bulunuyorlardı. Bu sırada içlerinden biri atılıp “siz sekiz şinik verdi diyorsunuz ama, bakalım şiniği damgalımıy­dı?” deyiverdi.

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan KESKİN

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Bakalım Şiniği Damgalı mı