Camiler

Balaban Camii

Elmalı Mahallesi Cennet sokakta olup Balaban Çeşmesi kuzeyindedir. Ada:232 pafta: 1 de Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır. Taşınmaz Yüzölçümü: 314 m2’dir.

balaban camii - Balaban Camii

Cami 12.50×19.50 m. dıs 11.00×18.00 m. iç ölçülere sahip olup (198) 200 m2’dir. Güzel tuğla isçiliği ile yapılmış bir minaresi vardır. Banisinin Sofya Fatihi (1385- Yıldırım Beyazıt Han zamanı) Balaban Bey (Tacütterevarih. 158-159. sahife) olduğu kabul edilmektedir.

Cami 4 ahşap direkli ve ahşap örtülüdür. Akcami’nin yıkılıp enkazının satıldığı yıllarda satışa çıkarılan caminin enkazı, mahalleli tarafından satın alınarak yıkımdan kurtarılmıştı. Avlusunun batı kısmındaki Kuran-ı Kerim kursu olarak kullanılan bina, birkaç yıl önce cami kilimlerine musallat olan hırsızların rahat çalışmalarına imkân vermemek üzere yıkılmıştır.

Cami önünde meydana nazır çeşmenin caminin banisi Balaban Paşa tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Bu caminin minaresi ile Hoşkadem Cami minaresi benzerlikler gösterir.

balaban - Balaban Camii

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan Keskin
 
widget logo - Balaban Camii
sivrihisar sehrengizi 1 - Balaban Camii