Duyurular Sivrihisar İlan

Belediye İlanı

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI

Madde 1 – Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda adresleri, muhammen bedeli, geçici teminatı ve kiralama süreleri belirtilen 6 adet taşınmaz boş haliyle (içerisinde bulunan tüm malzemeler mevcut kiracıya aittir.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Madde 2 – Açık arttırma ihalesi 27.12.2018 Perşembe günü saat 14:00 de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

Madde 3 – İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden; a. Adres beyanı (Talipliler ihale tarihinden en az üç ay öncesinde birinci ikamet yeri Sivrihisar İlçe sınırları olacaktır)

b. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,

c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, vergi vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,

f. Otel ihalesine girecek taliplilerin en az bir yıl otel işletmeciliği yaptığına dair bilgi ve belge,

g. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

Tüzel Kişilerden;

a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,

b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,

c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı,

d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının (İhale tarihinden en az üç ay öncesinden Sivrihisar İlçe sınırlarında faaliyet etmesi şarttır) Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi vb.) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı,

f. Otel ihalesine girecek taliplilerin en az bir yıl otel işletmeciliği yaptığına dair bilgi ve belge.

Madde 4 – İhale şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00.-TL ye temin edilebilir.

Hüseyin İLHAN – Başkan Yardımcısı – İlanen duyurulur. Tel : 222 711 4035 – Faks : 222 711 4527

S.No – Adresi – Muammen Bedeli – Geçici Teminat – Kira Başlama Tarihi – Kira Bitiş Tarihi –

1 Cumhuriyet Mah. S.Demirel Cad. No: 7 (Otel) – 2.250,00 TL – 3.983,00 TL – 01.02.2019 – 31.12.2023

2 Cumhuriyet Mah. S.Demirel Cad. No: 1 (Spor Sal.) – 1.150,00 TL – 2.070,00 TL – 01.01.2019 – 31.12.2023

3 Dümrek Mah. Dümrek Cad. (Lojman 15/1) – 175,00 TL – 315,00 TL – 01.01.2019 – 31.12.2023

4 Dümrek Mah. Eski Bel. Lojman Altı (işyeri) – 110,00 TL – 198,00 TL – 01.01.2019 – 31.12.2023

5 Kaymaz Mah. Lojman No: 3 – 175,00 TL – 315,00 TL – 01.01.2019 – 31.12.2023

6 Kaymaz Mah. Okul Sk. No:16 (Lojman) No: 2 – 175,00 TL – 315,00 TL – 01.01.2019 – 31.12.2023

Add Comment

Click here to post a comment

Facebook Sayfa