Ahmet Atmaca

Belediyecilikte İstişare

Belediyecilikte İstişarenin Önemi

İstişare, yapılacak bir iş İçin tecrübeli, emin ve bilgili kimselerle her yönden konuşmak meşveret etmek anlamında bir kelimedir…

İstişare cemiyet içinde, özellikle kamu hizmeti gören Belediyecilikte önemlidir. Belediye meclisleri aslında istişare kuruludur..

Yüce dinimiz İslâmiyette de istişare önemlidir. Peygamberimiz (SAV.) bile yapılacak bir işte sahabenin fikrine baş vurmuştur.

İstişare halk hizmeti yapan belediyecilikte çok önemlidir. Meşveretsiz yapılan işler telafisi mümkün olmayan işler ortaya koyar.

Sivrihisar Belediye teşkilatı, meşveretsiz ve şahsi çıkarlar uğruna, Sivrihisar’ın ilerlemesinin ve gelişmesinin önünü kesmiştir. Örneğin “Dörtyol Köprüsü, Organize Sanayi Bölgesi” gibi. Bunlar Cumhuriyet’ten önce başlamış ve halen devam etmektedir. Bunları birer birer açıklayıp ortaya koysam, bazılarının zülfiyarına dokunur. Zamanı gelince de açıklamaktan çekinmeyeceğim…

Belediyeler yapacağı işleri seçim beyannameleri ile ortaya koyar. Sivrihisar AK Parti seçim beyannamesinin hazırlanışında Sayın Hamid Yüzügüllü kardeşime yardımcı oldum. Beyannamede zikredilen birkaç husus yerine getirildi. Bunlardan önemli olan, çarşı esnafının ve pazarcı halkımızı rahatsız eden taşların sökülmesi oldu.

Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü ve Belediye Meclis Üyelerimize geç de olsa teşekkür ediyorum. Yapılan diğer hizmetleri de gelecek sayılarımızda sunacağım. Şahsi menfaatleri bırakalım geriye, götürelim Sivrihisar’ı daha ileriye.. Bize bizden fayda vardır, dönelim kendimize, bakalım eski maziye…

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Belediyecilikte İstişare