Orhan Keskin

Ben de Kendimi Beğenmiyorum

Sivrihisar Sosyal Hayatından Kesitler

1- Ben de kendimi beğenmiyorum –

Sivrihisar’da Cumhuriyetten evvel 18 medrese, 1 Rüştiye (ortaokul) ve İdadi (Lise) mektepleri olduğu halde bunlar kapanmış, ancak 1948 yılında ortaokul açılmıştı. Bu tarihe kadar mahdut sayıda başarılı öğrenciler Eskişehir’e gönderiliyordu. Başlangıçta Sivrihisar Talebe Pansiyonu açılmadığından, iki üç öğrenci bir araya gelip baslarına da nöbetleşe olarak ailelerden bir yaşlı kadın gönderiliyordu.

İşte bu öğrenci velilerinden Ahmet Efendi, Sivrihisar’da zengin çiftlik sahiplerinden Ali Bey’le Köprübaşı’nda karşılaşır. Hoşbeşten ve Eskişehir’e geliş sebebini izahtan sonra; muhatabı kendi çocuğunu okuttuğu halde; Ahmet Efendiye “hiç iyi yapmamışsın, oğlun okur yarın seni beni beğenmez olur” der.

Ahmet Efendinin cevabı dikkate şayandır: “Ali Bey vallahi ben de kendimi beğenmiyorum. inşallah evlatlarımız okur, büyük adam olurlar da bizim bu halimizi beğenmezler” cevabını verir.

Yıllar geçecek ileriyi gören bu insanların çocukları, babalarının duyarlılığını gösteremedikleri endişesi ile büyük mevki ilim ve irfanlarına rağmen babalarının ne kadar büyük insanlar oldukları idrakinden ve onlara gıpta ile bakmak ferasetinden kendilerini alamayacaklardır.

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan KESKİN

widget logo - Ben de Kendimi Beğenmiyorum
sivrihisar sehrengizi 1 - Ben de Kendimi Beğenmiyorum