Camiler

Bodur Camii

Kutbiddin Cami

Karacalar mah. Leylak sokakta 396 ada, 1 parsel no da kayıtlıdır. Kayıtta 188 m2 arsası vardır. İsmini kısa boylu minaresinden alır. Esas isminin Kutbiddin Cami olduğu anlaşılıyor.

Sivrihisar Karabaşlı mahallesindedir. Kitabesi yoktur. inşa tarihi hakkında bilgi sahibi olamadığımız eski camilerdendir. Güney cephesinde bir medresesi olduğu, halen ayakta olup özel şahıslara geçmiş bulunan bina yapısından anlaşılmaktadır. Keza buraya açılan caminin mihrap duvarı üzerinde mihrabın sağ ve solunda iki ve üzerinde iki pencere buranın camiye ait olduğunu göstermektedir.

bodurc3 - Bodur Camii

Bu cami özel bir şahıs tarafından deri deposu olarak kullanılırken 1960 da Tarihi Eserleri Koruma Derneğince tahliye ettirilip ibadete açıldı. Her sene ilaçlanmasına rağmen 10-15 yılda keneden zor arındırıldı.

Minaresinin şerefe ve yukarısı yıkılacak durumda iken 1972 yılında Orhan Keskin’in başkanı bulunduğu Sivrihisar Tarihi Eserleri Koruma Derneği tarafından bu kısım (şerefe altındaki bileziğe kadar) fotoğraflarla tesbit edildikten ve teknik çizimler yapıldıktan sonra yıkıldı. Minareyi ilk yapan usta, merdiven hesabını doğru yapamadığından kıbleye karsı son basamağı 40-50 cm. olarak yapmıştır. Bu hata neticesinde buraya çıkanların şerefe korkuluğu ve yanlara tutunmasından minarenin harap olduğu anlaşıldığından merdivenlerin normal kıbleye nazır yerde şerefeye çıkmasını temin için minareyi 120 cm. uzatmak zorunlu oldu. Tekrar bilezik konup şerefe peteği ve külahı yapıldı. Şamdandan bozma alem Bakırdan yapılmış yenisi ile değiştirildi.

bodurc2 - Bodur Camii

Restorasyonda Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanlarının danışmanlığından yararlanıldı. İlgililer restorasyonu başarılı buldular. Ahşap direkli ve çatı örtülü caminin ayrılan ön duvarı on yıl süren yazışmaya rağmen tamir edilmeyince bu isi 1999 yılında cami cemaati bizzat yapmak zorunda kaldı. Alçı mihraplıdır. Minberinin sanat değeri yoktur.

25. 2. 1973 tarihli Tarihi Eserleri Koruma Derneği faaliyet raporuna göre ayni yardımların dışında minare restorasyonu için 1972 yılında 7290 TL. harcanmıştır. Mahalle sakinlerinin, özellikle merhum Ali Rıza Uygur’un gayret ve katkıları olmuştur.

* * *

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan Keskin

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Bodur Camii