Ahmet Atmaca

Çardak Termal Tesisleri

KIYMETİNİ BİLEMEDİĞİMİZ ! ÇARDAK TERMAL TESİSLERİ

Yaşadığımız çağın baş döndürücü teknolojik gelişmeleri, insanoğlu için yeni ufuklar açarken, birçok da problemler ortaya çıkarıyor. Bunların en önemlisi köyden kente akın nedeniyle şehirleşme ve getirdiği arazlardır. Büyük kentlerimizde yaşayan insanları hava kirliliği ve stres ile başbaşa bırakıyor. Bu hususlar insanları ruhsal ve sinirsel çöküntüye itiyor… Bu sebepledir ki şehirlerde yaşayanlar, ruhen dinlenme ihtiyaçlarını gidermek için kırsal kesimlere, özellikle yeşil alanlara giderek giderme ihtiyacı duyu­yorlar. İki günlük dinlenme bile, suya, ekmeğe ihtiyaç kadar önem kazanmıştır.

Yurdumuzda bu özellikleri taşıyan birçok tatil ve dinlenme yerleri mevcuttur. Bu yörelerden biri de, Hamamkarahisar köyünde bulunan ve Sivrihisar Belediyesinin mül­kü olan; ÇARDAK TERMAL TESİSLERİ’dir. Yemyeşil çevresi ve emsali az bulunan sıcak suyu ile bulunmaz bir mesire yeridir…

Çardak hamamı, eski çağlarda vuku bulmuş, volkanik gelişmeler sonrası vücuda gelmiş bir kaplıcadır.

Frigler ve Romalılar döneminden sonra bir şehir harabesinde iken, Selçuklular döneminde şimdi bulunduğu yere indirilmiştir..

Anadolu’nun Selçuklular tarafından zabtından sonra suyun önemi anlaşılarak, hicri 570 yılında Selçuklu beylerinden Umurbey tarafından şimdi bulunduğu yere inşa edilmiştir. Kadın ve erkekler için iki adet olup, kubbeli, 6 m. kutrunda havuzları bulunuyor. Havuzun yanı başında birde Camii Şerif vardır. Emin kaynaklara göre hicri 655 yılında Emir Seyfettin Kızılbey tarafından yaptırılmıştır.

Yunan istilasına kadar ibadet yapılmakta iken, işgalciler tarafından tahrip edilerek içindeki halı ve kilimler gasp edilmiştir.

Frigler ve Romalılar döneminde hamamdan faydalanılmış olup, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinden sonra Cumhuriyet döneminde de gerek banyo ve gerekse cilt hastalıkları için yararlanılmıştır.

Çardak hamamı için en önemli belge, Sivrihisar Ankara sancağına bağlı iken yazılmış olan “Ankara Salnamesi”dir” Salnamede; hamamdan övgü ile söz edilerek her çeşit cilt hastalıklarına deva bir suya sahip olduğu şu şekilde ifade ediliyor: “Merkezi, kazaya dört saat mesafede ve kasaba ile Günyüzü nahiyesinin merkezi olan Kozağacı karyesi arasında iki kaplıca mevcut olup üzerlerinde gayet kadim iki kubbe vardır. Kaplıcaların muntazam havuzları 6 m. kutrunda ve dairevidir. Kaplıcanın suyu emrazı cildiyeye nafidir.” deniliyor…

HAMAMIN SUYU HAKKINDA TIBBİ BİLGİLER

Çardak Hamamının suyu hakkında elde ettiğim bilgileri şöyle özetliyorum. Suyun terkibinde kükürt ve çeşitli mineraller mevcuttur. Bundan dolayı ekzema, iltihaplı yaralara faydalı olmaktadır. Zira hamamdan yararlanan çevre köylerde cilt hastalıklarına rastlanılmıyor. Cilt ve yüz güzelliğini temin ettiği tıbben gerçek bir vakadır. Bu nedenle “Güzellik Suyu’da” deniliyor. Daha birçok özelliğe sahip, ayrıca kalp ve kan dolaşımının düzenli olmasını sağladığı tıbben sabittir. Prostat ve idrar yolları hastalıklarına da şifa sağlamaktadır.

Hamam suyunun faydaları hakkında sorduğum suali cevaplayan Sivrihisarlı mer­hum Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu şunları söylemişti.. “Suyun terkibinde; diğer minarallerin yanı sıra çok az miktarda Arsenik bulunmaktadır. Bunun zührevi ve cilt hastalıklarına müessir olduğu tıbben sabittir”

Hemşehrimiz, Opr.Dr. Yılmaz Nevruz’da; hamam suyunun çok faydalı olduğunu belirterek şu bilgileri verdi “Suda insan cildine faydalı birçok minerallerin mevcudiyeti muhakkaktır. Kükürt ve iyotun mevcudiyeti cilt hastalıklarına iyi tesir ettiğini gösterir. Cilde antiseptik yumuşatıcı lokal kan dolaşımını düzenleyici bir tesir yaptığı şüphesizdir. Bir saatlik banyodan sonra cildin opitel tabakasının ölmüş kısımlarını temizlemekte, cilde ait patolojik sertlikleri yumuşatmakta, antiseptik etkisi ile cilt hastalıklarını iyileş­tirmektedir. Kükürt ve iyotun etkisi ile mantar hastalıklarına deva olmaktadır”

Ne yazık ki böyle birinci sınıf özelliklere sahip suyun değerini bilmeyip, şimdiki haliyle perişanlığa terkettik…

Gazeteci – Araştırmacı – Yazar
Ahmet Bican ATMACA 15.10.2015

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Çardak Termal Tesisleri