Sivrihisar Kültürü

Sivrihisar Kültürü

Yöresel Kıyafetler

SİVRİHİSAR GELENEKSEL FOLKLORİK GİYSİLERİ Anadolu çok ve farklı kültürlerin harmanlandığı, bir potada eridiği ve yeni sentezlerin ortaya çıktığı bir...

Sivrihisar Kültürü

Mani-Ninni-Türkü

ESKİŞEHİR YÖRESİNDE ANONİM HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ MANİ, NİNNİ, TÜRKÜ MÂNİ Anonim halk şiirinin en küçük ve en yaygın nazım şekli “mani” dir. Manilerin başlıca...

Sivrihisar Kültürü

Sivrihisar Manileri

Bacadan hasırım var İçinde mısırım var Gelsin baksın kaynanam Neremde kusurum var?   Kavaktan gazel düşür Dibinde kahve pişir O benim tatlı babam Beni...

Sivrihisar Kültürü

Bilmeceler

SİVRİHİSAR YÖRESİNDE ANONİM HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ Bilmeceler Sivrihisar’ın sözlü geleneğinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Büyükler, küçükler herkes...

Sivrihisar Kültürü

Tekerleme

SİVRİHİSAR YÖRESİNDE ANONİM HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ Tekerlemelerin, şaşırtma, eğlendirme ve keyiflendirmenin yanında masal, halk hikayesi gibi anlatı...

Sivrihisar Kültürü

Efsaneler ve Menkibeler

SİVRİHİSAR YÖRESİNDE ANONİM HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ SİVRİHİSAR EFSANELERİ Efsane terimi Türk dünyasının hemen hemen tamamına yakınında benzer şekillerde...

Sivrihisar Kültürü

Sivrihisar Masalları

SİVRİHİSAR YÖRESİNDE ANONİM HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ MASAL Eskiden uzun kış gecelerinde Sivrihisarlıların en büyük eğlencelerinden biride komşuya misafirliğe...

Sivrihisar Kültürü

Ölüm Adetleri

Ölüm, insan için zahiren dünya hayatının sonu ve geçiş dönemlerinin son aşamasıdır. Ölüm ilk çağlardan itibaren günümüze kadar her toplumun çaresiz kaldığı...

Sivrihisar Kültürü

Kız Övmesi

Elimi soktum astara Elimi kesti testere Mevla’m şirinlik göstere Al yeşil kınan al olsun Burada dirliğin bal olsun Esvap yuduğum ak taşlar Gölgelendiğim...

logo

Facebook Sayfa