Sivrihisar’da Yetişen Ünlüler

Sivrihisar'da Yetişen Ünlüler

Hacı Mehmet

ŞEYH HACI MEHMET Horasan Türklerinden olup kabri Kılıç Mescit altında iken camiinin yıktırılması ile kitabesi ile beraber kaybolmuştur. Anadolu’da ve...

Sivrihisar'da Yetişen Ünlüler

Seyyid Nureddin

Hz. Hüseyin soyundan geldiği anlaşılıyor. Mezarı otogarın karşısındaki park içinde iken; buradaki mezarların kaldırılışı sıra­sında yaşanan fevkalade olaylar...

Sivrihisar'da Yetişen Ünlüler

Abdülvehhab

Şeyh Abd-i Vehhab Tahtalı Evliya ismi ile maruf bu zatın mezarı, Erkek Sanat Okulu yeni adı ile Endüstri Meslek Lisesi avlusu ortasında kaldığından, Sivrihisar...

logo