Mesut Kilci Yazıları

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

İnsanın kaliteli bir yaşam sürmesi benimsediği değerler ölçüsündedir. Ona bu değerleri öğreten de, yaşadığımız toplumun bakış açısına göre Kuran-ı Kerimdir. Kuran-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Okumak, yazmak, dinlemek, ezberlemek, üzerinde düşünmek, yaşamak ve başkalarına anlatmak ibadettir. Kuranın ele aldığı konuların başında insan gelir. O, insanı mutluluğa veya üzüntüye götüren hayat biçimlerini anlatır. Kuran, göklerin ve insanın yaratılışını anlatırken, evrendeki yaratıklara değinirken veya insanlık tarihinden olaylar aktarırken amacı insanı doğru yola ulaştırmaktır.

Kuran-ı Kerim sözel ve uygulamaya dayanan, daha çok fonetik (telaffuz), diksiyon, sese dayalı bir etkinlik olduğu için özel bir yetenek isteyen bir olgu olarak görülmektedir. Ayrıca okuduğunu anlamak için Kuran-ı Kerimin dilini bilme ihtiyacı vardır. Geleneksel öğretim metotları çerçevesinde ister çocuk, genç isterse yetişkin eksenli olsun bu uğraşı anlatım ve uygulamaya dayalı bir olgu olarak görülmekte ve algılanmaktadır. Bu yazının temel amacı toplumumuzda Kuran-ı Kerim öğretimiyle insanlara verilmek istenen evrensel değerlerden saygı ve sevgi, hoşgörü, ölçülülük, sorumluluk güvenilirlik, inançlara saygı, bilimsellik vb. değerlere ulaşmaktadır.

Böylece Kuran-ı Kerimi öğrenenlerin hayatlarında kalite ve başarılarını artırmada katkıda bulunmaktadır. Değişen toplum düzenine bağlı olarak farklı rol beklentileri ve buna paralel biçimde değişime zorlanan gençler bir tarafta aile ve gelenekler diğer tarafta hızla batılı değerlere kayan bir yaşam tarzı arasında kimlik arayışlarını sürdürmek durumunda kalmaktadırlar.

Yaşı gereği değer yargıları hızla değişen genç, içinde yaşadığı toplumun değerlerinin de hızla değişmesi karşısında bunalıp bocalamakta, ya hiçbir değere inanmayan, idealden yoksun, günü birlik uğraşlar ve maddi zevklerle oyalanan, kendine ve çevresine yabancılaşan bir tip haline gelmekte ya da aşırı ideolojik bağnazlığa düşmektedir. Eğitim ise çok geri planda kalmaktadır. Hâlbuki eğitim-öğretim kavramı birbirinden ayrılmayan iki öğedir. Bunun sonucu olarak Kuran-ı Kerim öğretimi ile hedeflenen evrensel değerlere ulaşmak güçleşmektedir.

Kuran-ı Kerim eğitim ve öğretimi belli bir zaman dilimiyle sınırlı değildir. Bu sebeple her yaş grubuna kademeli olarak verilmeli. Okul öncesi öğretimden yüksek öğrenimine kadar bütün öğretim kurumlarında yerine göre seçmeli yerine göre zorunlu (İmam-Hatip liseleri, İlahiyat fakültelerinde) olarak okutulmalıdır. Kuran-ı Kerimin ilintili olduğu Arapça dili de evrensel değerleri kazanmada önemli rol oynamaktadır. Toplumun her kesimine Arapça dili klasik ve modern dini metinleri okuma, anlamalarına önem verilmelidir. Böylece ilgili kitle Arapçayı öğrendiği ve çalışmalarını dini iyi tanımak için işe yarayacağı şuuru da uyandırılmış olur.

***

Yusuf Mesut KİLCİ/Eğitimci-Yazar

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Değerlerimiz