Arşiv

Dua ve Şiirler

Kayboluyor tarih memleketimden
Gelecek neslimize
Ne bırakacağız, ne anlatacağız.
Kalmazsa ecdadımızın eserlerinden
Sen bilirmisin atanı
Anadolu’ya ilk giren öncü birlik akıncıları
Oğuzun kılıç, avşar boyunu
Ol eserler ki ecdadımızın yadigarı
Han, hamam, medrese ve mescidler
Evliya, alim ulema daha nice şahsiyetler
Bize bizi anlatan kimliğimizdir onlar
Sen, ben hepimiz sahip çıkarsak değerlerimize
Batmayacaktır asla, bu memleket, bu vatan.
Bir eser ki sahip çıkılmazsa, bilinmezse değeri
Neyi görecek, bilecek, tanıyacak
Ata mirasını, yeni nesil
Sonra nasıl geleceğe koşacaksın
İzleri üzerine ileri.
Allah’ım;
Bizleri tarihten ibret alıp
Doğru kaderi yaşayıp yaşatanlardan eylesin.
amin. . .

***

ARİF OLAN ANLAR

Hak yarattı seni beni
Söylemeyelim yaşamsız sözleri
Daima hedefimiz ileri.

Akılda Miraç,
Alimin hedefi
Arif olanın ki,
Ondan öte kalbi
Mana hikmeti, hedefi.

Tövbe ve Terbiye ile yıkayalım benliğimizi,
Hakkın gayrısından geçelim.
Girsin gönlümüze hakkın rahmeti, tecellisi,

İman kuşu gönlümüzde
Allah sözü dilimizde
Saçılsın cezbe-i huşu
Gayrisi olan nefsin suçu.

Alem Hakka Muhtaç
İnsanlık Mana’ya aç
İlk yaratılan özümüz
Sensin kainatın efendisi
Şefaat, şefaat et bize

***

EY SEVGİLİ.

Hak yarattı hepimizi.
Bilelim diye kendimizi.
Gör bak kainatta her şey
Dostu zikreder durur.

Arabistan çöllerinde
Medine müdafaasında
Osmanlı Askerlerine
Yedirmişti Fahrettin Paşa
Açlıktan ölmesinler diye ÇEKİRGEYİ.
Çekirgede yaratılan mahluk
Görmek lazım ondaki sırrı
Hiç boş yere yaratmış mı
Onu da halık. . .

OSMANLI CUMA DUASI

Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Gönüller şâd ola.. Akıl başa gele, fitne taşa gele! Devletimiz pâyîdâr ola! Birlik ve dirlik daim ola! Milletimiz selâmet bula! Düşmanlarımız kâhr-u perîşân ola, Oyunları bozula, boyunları büküle!. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola. Cenâb-ı Hakk dert verip derman aratmaya. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize imân vere, kalplerimizi musaffa eyleye. Zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz Hakk, nutkumuz can bula. Gönlünüz haneniz huzur dola… “AMİN” HAYIRLI CUMALAR

***

Fıtrat tohumunu patlatmayanda yani mümin olmayanda iman ne artar ne eksilir.Müminin ameli makbul olur.Fıtrat tohumunu patlatanda yani yeniden manasıyla doğanda iman artar. Kehf süresinde”ALLAH ONLARIN İMANINI ARTIRDI” deniyor. Ahlaklı yaşantı gerçek iman salih amel ancak böyle elde ediliyor. İmanları amelden ayrılmaz.
Hakkıyla iman ediniz. Hitabına inşallah hepimiz nail oluruz.Selam ve sevgilerle.

***

ÖZLÜ SÖZLERİMİZDEN;

Her insan bir cevherdir.

Cevher işlenirse istidat zenginliğe kavuşur.

Eğitimle istidatı açığa çıkaran öğretmenlerimizin değeri asla tükenmez. . .

Her insan hakkın sevgilisi olabilir.

Çünkü bu zenginlik istidadında saklıdır,

Bu maya hilkatinde verilmiştir. . .

Dilden gönüle yol vardır

Alimlerin hak lisanı sözleri

Kişinin özüne vurur

Ruhsal yapıtına gıda olur. . .

Ben geldim sevgi için

Gönlüm yandı aşkın için

Bir gün olur kavuşmak için. . .

Gönül sevgisiz yaşayamaz

Çünkü onu yaşatan

Sevmiş, sevgiyle yaratmıştır. .

Beni benden alan aşktır

Kul (insan) hakka muhtaçtır. . .

Allah Hakikatin nurlarını önce Peygamberi olan Hz. Muhammede (S.A.V.) vermiş Onun gönül evine giren ona tabi olan varislerine,Alimlerine O’nün yolundan gitmeye talepkar olanlara saçmıştır.Allah Alimleri; Peygamber yoluyla kendisine ulaştırması için Peygamber varisleri kılmıştır.

İlahi sözlerle ruha seslenmiş, Huzur ve Sükuna  kavuşturmuştur.

Allah ilahi Aşkın nurlarını Peygamberimize (S.A.V) nakşetmiş,Mikrofonda konuşan Peygamber lisanıdır ki Kıyamete kadar Varis-i Nebi olan Ehl-i Beyti’nden olanlarla, tüm insanlara İlim ve Ahlak nurlarını Peygamberin hoparlörü olan alimlerle ulaştırmıştır. Peygamberimiz ve tüm Peygamberler de manasıyla ölmemiş,hakikatleriyle her asırda ter-ü tazeliğiyle yaşayan ve yaşatanlar olmuşlardır.

Alimlerimizin peygamber lisanından dökülen nurlu sözleri anlayışımızı ve imanımızı kuvvetlendirip bizi manamızda olgunlaştıracaktır.

EN BAHTİYAR İNSAN ONUN GÖNÜL EVİNE GİREBİLEN KUL OLAN İNSANDIR. . .

Bizleri de onlardan eyle Allah’ım.

Amin. . .

“O’na ulaştıracak vasıtayı arayın bulun” Ayeti Kerime.

EY SEVGİLİ

Hakikatin özü sendedir

Gerçek sende;doğru

Ancak seninle bulunur

Senin aşkınla aşık olunur

İnsanlık senin sevginle

Mutluluğu,huzuru hakikati bulur.

Güneşimiz,nurumuz,imanımız,aşkımız

Herşeyin kaynağı sensin

Sen kainatın sırrı,

İns ve cin’in peygamberisin.

Seni seven gül olur

Seni sevmeyen ateş bulur

Yaşantın hikmet, marifet doludur

İlim,ancak seni sevmek,okumakla bulunur.

Gecem seninle aydınlık

Seni sevmek yaptığım ibadet

Kendini bilmek üstün meziyet

İki cihanda medeniyet

İslamla sürecektir elbet

İmanımın özü seni sevmek

Alemlerin rahmeti

İnsanlığın peygamberi

Hakkın sevgili kulusun

Habibin nurusun

Mazlumun, zulmün gözyaşının dinmesi

Tek çıkar yol seni dinlemesi

Merhameti, sevgisi, hikmeti cümlesi

Eşsiz ahlak örneği

Yaşantısı kur’an ve Sünneti

Gözümün nuru sensin

Ölmeden önce ölenlere

Kutlu doğum müjdesi

Varlık vücudumun bendesi

Hakikat nurunun hazinesi

Sensin kainatın efendisi

Yaratılış sırrı sebebi

İnsanlık sensiz kaldıkça

Mutlaka  koparacak kıyameti

Yaşantın kur’an ahlakının sırları

Düşmandır bize nefsin

Şeytanın batıl yolları

Kurtuluşun kur’an,sünnet

Ve  ehl-i beyt’e uymaktır ancak

Bunlardır bize miras

Hakka,hakikate ulaştıracak

Sevgi yolları. . .

Salat ve selam sana ve sevdiklerine olsun.

***

Peygamberim. . .

Aşıklar

Gönül hoş olmuş,yareni arar

Etme bu kadar kendine zarar

Bir gönül eri bulduysan

Huzura varıp durduysan

Terbiye olup hakkı anarsan

Can kuşunu bulduysan

Aşk denizine dalıp

Ölümü geçmiş

Mekansızlıkta yok olmuşsun

Aşıklar ölmez

Kurban olup,göç eylerler

Onlara doyum olmaz

Hikmet mana dolu hazinedir onlar

Onlar aşık olmuşlar

Arayıp hakkı bulmuşlar

İnsanlara hakkı tavsiye ederek

Nefsini hesaba çekip

Ölmeden evvel ölmüşler

Onlar;

Gönlü zengin,sırrı zengin

Allahın, peygamberin dostu evliyalar. . .

Diyar diyar gezer olduk

Gönüllere girer olduk

Hakka kavuşmak için

Bir dosta gider olduk.

 

Gönül gerçeği arar

Mest olur dostu bulunca

Kendini bilmek için

Kul olur ömrü boyunca. . .

Zafer inananların gönlünde

 

Anadolum;

Artık sana  dar geliyor

Bu yurdum

Tarihe damga vurarak

Ecdadımızın aziz hatıralarına

Layık olup

Sahip çıkacağız.

Allahın askerleri

Muhammed (sa.v.) Ordusuyla

Zafer inananların gönlünde

Tekrar destanlar yazıyor

Şanlı ordum.

Bekleyin ey dünya

Yakında Emanetlerimizi geri alacağız.

Allah’ım,

Türk milletim var olsun

Aziz ordumuz her daim

Muzaffer olsun. Amin. . .

***

Aşk-ı vatan

Allahın, peygamberimin bildirdiği

“kayser (Anadolu) toprakları

Ümmetime açılacak

Orada mantar biter gibi

Camiler çoğalacak”

Şerefli sözüne sahiplenerek

Alpaslan ve gönül erleri

Ezelde bize verilmiş

Bu kutsal belde yurdumuza

Gönülden zafere inanarak

Emanetlerimizi geri almak için

Geldiler Anadolumuza.

“vatan sevgisi imandandır”

İnsan sevgisiz yaşar mı hiç

Biz asla

Vatansız, bayraksız yaşayamayız.

Yapacaklarımız var elbet

Bu aziz vatan için

Yoksa sorulur

Sahiplenilmeyen kutsal emanet,

Değerler için

Uyanarak artık

Özümüzden süzülen

İlahi hikmete, hizmet için dönmek istiyoruz.

Gönlümün ilacı,

Aşkımın gözyaşısı,

Ezelden seçilmiş kaderimiz

Bize güzel yurt bahşetmiş

Yaradan.

Bu vatan, Anadolum.

Gaflet, yılgınlık

Çekil artık aradan

Uyanıp silkinelim bu uykudan.

Titreyip kendimize gelelim.

Yürüyelim kadim nurlu yolda.

Sevgiyle, durmadan,

Yorulmadan, yılmadan.

Ey ecdadımız;

Birlikte çarpan imanlı gönüllerle

Özünden, doğru kaynaktan gelen

Kök, kadim nurla

Medeniyetimize ve emanetlerimize

Sahip çıkacağız.

Tarihimizden ibret alıp

Kutsal sancak ve bayrağımızla

Sabırla çalışarak,

İleriye atılarak

Anadolumda

Vatan aşkını yaşayacağız. . .

Aşk-ı sevdadır bu

Tükenmeyen özlem, arzudur bu.

Necip, övülmüş milletimde

Kadim nurun görünen tecellisidir bu.

Özünden süzülen vatan aşkıdır bu. . .

***

Şahin Gökdere

24 .9.2018

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Dua ve Şiirler