Necmi Günay Yazıları

Dünyanın Merkezi Sivrihisar

dunya merkezi sivrihisar - Dünyanın Merkezi Sivrihisar

DÜNYANIN MERKEZİ SİVRİHİSAR

Anadolu’daki bazı şehirler ve kasabalar vardır ki, oraya adım attığınız andan itibaren sizi birkaç yüzyıl geriye götürür. Gördükleriniz, orada yaşanmış tarih ve kültürü bildiklerinizle birleştirdiğinizde filmin karelerinde gibi gezinir, o zamana dönerek orada yaşarsınız.

Sivrihisar’da yukarıda anlattığımı birebir yaşayacağınız nadir güzellikte mekanlardan biridir. Tarihi dokusunu korumuş, Osmanlı ve Selçuklu mimari eseri ile geçmişin tadını alabileceğiniz çok farklı bir yerdir. Kısaca tarihe dokunabileceğiniz, zaman tüneline girebileceğiniz bir kenttir.

Sivrihisar; Ankara’dan Ege, Marmara ve Akdeniz’e karayolu ile gidenlerin zorunlu kullandığı bir kavşak noktasıdır. Sivrihisar’a gelince Eskişehir yolunun sağında Sivrihisar’ı işaret eden Nasreddin Hoca’nın heykelini görürsünüz. Heykelin üzerinde: “DÜNYANIN MERKEZİ BURASIDIR” yazar.

Nasreddin Hoca, Dünyanın merkezinin TÜRKİYE, Türkiye’nin merkezinin de SİVRİHİSAR olduğunu bundan 800 yıl önce söylemiştir. Kimse de bunun aksini ispat edemediğine göre, Sivrihisar dünyanın merkezidir.

Dönemin Belediye Başkanı Sayın Yaşar YURTTAŞ Bey, Nasrettin Hocanın kıvrak zekasından olsa gerek “Patent Enstitüsü” nün 2008 00705 – Ticaret ve Hizmet marka numarası ile DÜNYANIN MERKEZİ SİVRİHİSAR olarak MARKA TESCİL BELGESİNİ almış, Paten Enstitüsü kurumuna onaylatarak belgelemiştir.

Bundan böyle kimse bu polemiklere giremeyecektir. Hem onaylı, hem de belgelidir. Bu konuya gösterdiği duyarlılık konusunda dönemin Belediye Başkanı Sayın Yaşar YURTTAŞ Bey’e teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Nasrettin Hocanın o mizahi ve irfani derinliği buradan yükselen o engin kültürdür. Üstünden inmediği karakaçanın bastığı yeri dünyanın merkezi olarak işaretleyen, kazanları doğurtan hocanın bu topraklara ve bu topraklarda yaşayanlara bıraktığı miras çok büyük ve bir o kadar da önemlidir.

Sivrihisar özel mimariye sahip, kültürümüzün tüm güzelliklerini bünyesinde toplamış, geçmişte ilim ve irfan sahibi bilge insanlar yetiştirmiş muhteşem bir okuldur. Bu okulun öğrencileri, Yunus Emre’nin sevgi dolu yüreğine, Nasreddin Hoca’nın ince ve kıvrak zekâsına, Hızır Bey’in ilmi adaletine, Aziz Mahmut Hüdai’nin edep ve hikmet dolu mirasına sahip çıktıkları takdirde, “Sivrihisar dünyanın merkezi” olmaya devam edecektir.

“Yunus Emre’ler, Nasreddin Hoca’lar, Hızır Beyler, Aziz Mahmut Hüdai’ler… Yetiştirmiş bir kentin ‘DÜNYANIN MERKEZİ’ olmaması için hiçbir sebep yoktur.

Nasreddin Hocanın “Dünyanın merkezi burasıdır.” diye işaret ettiği Sivrihisar’ı aranır bir yerleşim merkezi yapma azim ve kararında olan Sivrihisar sevdalılarının sayıları arttıkça Sivrihisar’da yaşam daha da kolaylaşacaktır.

İşte bu noktada yapmamız gereken İzmir, Eskişehir ve Ankara’dan gelen yollar üzerine çok büyük tanıtım panolarıyla “Dünyanın Merkezi Sivrihisar’a Hoş geldiniz” yazılarak tanıtımda bu argümanı kullanmaktan kaçınmamalıyız.

Nasreddin Hoca tesislerindeki “Dünyanın Merkezi Burasıdır” yazan heykelinin altı doldurularak yükseltilmeli, hatta gerekli teknik donanımlarla tüm yol yönlerine uygun hale getirilerek “DÖNERLİ OLMASI” sağlanmalı, gecede projektörlerle aydınlatılarak “Sivrihisar’ımızın simgesi “haline getirilmelidir.

Her türlü “izm’,”hizip” ve “hasedin” olmadığı Sivrihisar insanı her şeyin en iyisine layıktır. Başka Nasreddin Hoca ve Sivrihisar olmadığına göre onu sahiplenmek ve yaşatmak bizim başlıca görevlerimizden biri olmalıdır. Bu duygularla hepinize saygılar sunar işlerinizde kolaylıklar dilerim.

***

SAYGILARIMLA, Necmi GÜNAY

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Dünyanın Merkezi Sivrihisar