Makale ve Yazılar

Ecdadımızın Bir Tek Gayesi Vardı

ŞEHİTLER DİYARI SİVRİHİSAR’IN SELÇUKLU DEVLETİNİN KURULUŞUNDAKİ ÖNEMİ

Sivrihisar, Büyük Selçuklu Devleti ile İlhanlıların baş tacı sınırlarını koruyan güvenli vilayetlerden birisi olmuştur. 1071 Tarihinde, Malazgirt Zaferinden sonra; 1072 tarihinde Sultan Alparslan Şehid olduktan sonra, oğlu Melikşah sultanlığa geldi. Melikşah kendisi gibi Kınık boyundan vede amca çocuklarından olan Kutalmış oğlu 1. Süleyman Şahı Anadolu seferlerine yolladı.

Sivrihisar; 1. Süleyman Şah başkomutanlığında, Ahmet Bey komutasında fetih edildi. Adını da Karahisar olarak aldı. Tarih 1073’ü gösteriyordu. Yüksek ruhlu ecdadımız henüz kendilerine ev, samanlık, ağır v.s. yapmadan önce Sivrihisar’ın en zirve ve düz bölgesine Akdoğan Mescidini ve altındaki çeşmeyi imar etti. Bu cami Anadolu’da Türklerin yaptığı ilk camilerinden biriydi, belkide ilkiydi.

Sivrihisar’a ilk gelen aşirette Salur ve Avşar aşiretleri gelmişti. Bu boylarda Kınık ve Kayı boyları gibi; dinlerine bağlı, yiğit, savaşçı, Oğuz Boylarının mümtaz aşiretlerindendi.

Sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah,1075 ‘de Nikea denilen İznik’i fetih etti. Anadolu Selçuklu Devletini kurdu. Bu devletin kurulmasında Sivrihisar’ın alınması, orada Müslümanların yerleşmesi, azimli ve istikrarlı bir şekilde; dinlerini ve hayatlarını idame etmelerinin mühim rolü mutlaka olmalıydı. Zira doğuda Moğol belasının istilası, batıda Bizans İmparatorluğu çok büyük bir sorundu. Bu topraklarda barınmak, orayı yurt edinmek elbette çok müşküldü. Lakin şanlı ecdadımız bu zorluğu Allah’ın inayetiyle yendi ve Sivrihisar’ı yurt edindiler. Tabii ki buda Süleyman Şah’a büyük bir kuvve-i maneviye olmuştu. İznik’i de alınca, burada bir devletin kurulabileceğini, buraların yurt edilebileceğini anladı. Nihayetinde de Anadolu Selçuklu Devletini kurdu. Allah cümlesinden razı olsun. Bu bağlamda Anadolu Selçuklu Devletinin kurulmasında Sivrihisar’ın büyük katkısının olduğunu söylememizde, herhalde bir mübalağa olmadığı kanaatindeyiz.

Anadolu Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Sivrihisar’a uç beyliği verilerek önemi ve konumu daha da ziyadeleşti.

Sivrihisar civarında yapılan cenklerde; şehit olanlar Sivrihisar mezarlıklarına defin edildi. Eskiler daha iyi bilirler Sivrihisar’ın giriş-çıkışlarında vede bir çok yerde mezarlıklar vardır. Burada yatanların hepsi burada yaşayıp vefat edenlerin değildir. Bir kısmı da bu şehitlerden oluşmaktadır. Onun için Sivrihisar da yatan çok sayıda şehit vardır. Memleketimize şehitler diyarı olarak bakabiliriz.

Şimdi o zamanki coğrafyaya bakacak olursak, bu şehitlerin buraya getirilmesi gayet makuldü. Zira o zamanlar Sivrihisar bir İslam beldesi olarak muhafazalı vede bu şehidlere gereken ihtiram verileceğinden, tercih sebebiydi.

Ecdadımızın bir tek gayesi vardı. Oda “İLAH-İ KELİMETULLAH”dı. Yani Allah’ın dinini her tarafa yaymaktı. İşte bunun için Anadolu’ya seferler düzenlemiş, Viyana kapılarına kadar dayanmıştı. Yoksa Osman Gazi’nin, oğlu Orhan Gazi’ye dediği gibi: ”Kuru bir cihangirlik davası” değildi. Vede olamazdı. Nasıl İstanbul’u feth etmek için, vede dini neşretmek için, Hz. Peygamber Efendimiz (a.s.m.)’ın hadisi şerifine mazhar olabilmek için Sahabe-i Kiram (r.a.) hazretleri yurtlarından ayrılmış, aktar-ı cihana yayılmışlar, hem Din-i Mübin’i yaymışlar, hemde cihad etmişler. Bunlardan bir kısmı şehid olmuş, bir kısmı da vardıkları yerde vefat etmişler. İşte cihanın dört bir yanında kabirleri bulunan Sahabe hazretlerinin hedefi buydu. O zaman bizde Sivrihisar da bulunan Sahabe-i Kiram (r.a.) hazretlerinin burada bulunuş nedenini böyle anlayabiliriz.

Bu sebeple Sivrihisar İslamın yayılmasında alim ulema ve müderris yetiştirmede Sivrihisar’a kurulan ilk Selçuklu medresesi sebebiyle hem ilim irfan yuvası olmuş hemde Horasan’dan Dağıstan’dan ve de mübarek topraklardan gelen Alimleri sahabelerin Ehli-beytin uğrak yeri olmuştur .

Bu sebepten yaşadığımız Sivrihisar’ın önemi çok büyüktür ve bizler kıymeti bilmeliyiz. Bize bu değerli bilgilerde katkıda bulunan Murat Ünallı Kardeşimize de Şükranlarımı sunarım.  – Sadık Anılır –


Sivrihisar Haber

Add Comment

Click here to post a comment

logo

Facebook Sayfa