26 Eskişehir

Eskişehir Cer Atölyesi

Cumhuriyetin İlk yıllarında Eskişehir’de sanayi, ilin tarımsal ve doğal kaynaklarına bağımlı bir gelişme göstermiştir. Önemli bir tahıl bölgesi olan yörede dönemin ölçülerine göre büyük denebilecek nitelikte un fabrikaları ile tuğla kiremit fabrikaları kurulmuştur. İstanbul-Bağdat arasındaki demiryolu Eskişehir’den de geçmiştir ve bölgede üretilen mallar diğer bölgelere demiryolu sayesinde gönderilmiştir.

Berlin-Bağdat Demiryolu’nun yapımı sırasında Eskişehir’de kurulan Cer Atölyesi 1928’de devletleştirildikten sonra Eskişehir’in en önemli sanayi kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Vagon, lokomotif tamirlerini, döşeme, boya işlerini muvaffakıyetle başaran Eskişehir fabrikası, dökümhane, tornacılık tesviyecilik, marangozhane, planlayıcılık (proje çizenler), demircilik, boyahane, kazanhane, elektrik santrali ve çıraklar kısmını ihtiva etmekte olduğu gibi ayrıca bir de Çırak Mektebini teşkilat içine almıştır.

Kurulan Cer Atölyesi çok sayıda Eskişehirliye iş alanı açmış, buradan yetişen gençler daha sonra yeni kurulan fabrikalarda yetişmiş eleman olarak çalışmışlardır.

Eskişehir Cer Atölyesi ve Fabrikaların Değişik Bölümleri ⇓

eskisehir cer atolyesi - Eskişehir Cer Atölyesi
eskisehir cer atolyesi 1001 - Eskişehir Cer Atölyesi
eskisehir cer atolyesi 2001 - Eskişehir Cer Atölyesi
eskisehir cer atolyesi 3001 - Eskişehir Cer Atölyesi
eskisehir cer atolyesi 4001 - Eskişehir Cer Atölyesi
Fotoğraflar: TİTE Arşivi, FK. 70, G. 23, B. 23,1001,2001,3001,4001
Doç. Dr. Zafer KOYLU Ağustos 2015
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI YAYINLARI
ISBN: 978-605-137-496-3

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Eskişehir Cer Atölyesi