26 Eskişehir

Eskişehir İsminin Kökeni

eskisehir isminin kokeni - Eskişehir İsminin Kökeni

Kentin güneydoğusunda “Mahmudiye, Hamidiye, Seyitgâzi” yörelerinde yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen sivri uçlu çakmak taşı vb. buluntular, bölgenin yerleşim tarihinin Paleolitik döneme kadar uzandığını göstermektedir. Geniş ovası ve zengin akarsu kaynaklarıyla “Sakarya, Porsuk, Sarısu ” Paleolitik dönemden günümüze kadar yerleşim bölgesi olma özelliğini koruyan Eskişehir, Antik dönemde ve Orta Çağ’da, bugün kent merkezine 3 km. uzaklıkta bulunan Dorylaion, Latince “Dorylaeum ” kenti ile anılmıştır.

1989 yılında. Muhibbe Darga başkanlığında başlatılan ve daha sonra Taciser Tüfekçi Sivas tarafından sürdürülen Dorylaion kazılarında, kentin ilk Tunç Çağına kadar (M.Ö. 3000-2000) giden bir tarihî geçmişinin olduğu ortaya çıkmıştır. Şarhöyük ören yerinde bulunan Dorylaion kenti. Antik dönem coğrafyacısı Strabon’a göre, ismini kentin kurucusu Eretria’h Doryleos’tan almıştır. Tine Antik kaynaklara göre Pessinus-Lycaionia, Midaium-Ancyra, Midaium-Pessinus-Amorium, Nacoleia-Cotiaeium yollarının kavşak noktasında bulunan ve Marmara bölgesini Anadolu coğrafyasına bağlayan kent, o dönemdeki ününü zenginliğine ve kaplıcalarına borçludur.

Helenistik dönemden Bizans’a kadar Dorileo, Doryleonya da Dorylaeum gibi isimlerle anılan kent, Anadolu’ya yapılan Arap akınlarıyla birlikte kaynaklarda Darauliya, Adruliyayahut da Drulsiya isimleriyle belirtilmektedir. 1176 yılında, bazı kaynaklar 1174 yılını vermektedir, Selçuklu Sultanı 11. Kılıçaslan’ın Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’u yenmesiyle Dorylaion, bölgedeki politik ve kültürel dokunun yeni bir katmanı olarak Türk egemenliğine geçmiş, eski kent terk edilmiş ve bir harabeye dönüşmüştür. Böylece günümüz kaynakları, eski kentin güneyine sonradan yeni bir kent kurulduğunda, Dorylaion kentinden arta kalan kale yıkıntısına bakarak bölgeye Eski hisar ya da Eskişehir denildiğini belirtmektedir. Osmanlı Devleti döneminde bu bölgeye Sultanönü Sancağı ismi verilmiş, Eskişehir de bu Sancağın merkezi durumunda yer almıştır.

Yukarıdaki Eskişehir çizimi 1893 tarihinde Edmund Naumann isimli bir ecnebi sanatçı tarafından yapılmıştır.


Kaynak:

81 İLDE KÜLTÜR ve ŞEHİR
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ YAY. – 2014

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Eskişehir İsminin Kökeni