Duyurular

Genel Kurul İlanları

SİVRİHİSAR DEMİRCİLER BAKIRCILAR ve ARABACILAR ESNAF ve SANATKARLAR ODASI GENEL KURUL İLANI

Odamız Olağan Genel Kurul toplantısı 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarları Meslek Kuruluşları Kanununun 42. maddesi gereğince 30.01.2018 Salı günü saat 10.00’da Küçük Sanayi Sitesi İdari Binası No: 1 / Sivrihisar adresinde; çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 06.02.2018 Salı günü saat 10.00’da Küçük Sanayi Sitesi İdari Binası No: 1/Sivrihisar adresinde ilan edilen gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

GÜNDEM :

a) Açılış,

b) Başkanlık divanının teşekkülü,

c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

e) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,

h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,

ı) Yönetim kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

i) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan üyelerin mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek kabulü veya reddi,

k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,

l) 5362 sayılı kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi,

m) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

n) Varsa Bakanlık tarafından gündeme eklenmesi istenilen konu,

o) Varsa diğer konuların eklenmesi,

ö ) Dilek ve temenniler,

p) Seçimler,

r) Kapanış.

SİVRİHİSAR ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI GENEL KURUL İLANI

Odamızın 21. olağan genel kurulu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 42. maddesi gereğince; 24.01.2018 Çarşamba günü saat 11:00’de Yenice Mahallesi Tansu Çiller Bulvarı Dörtyol Mevki No: 3 Sivrihisar/Eskişehir adresinde bulunan Nasrettin Hoca Düğün Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31.01.2018 tarihinde, Çarşamba günü, saat 11:00’de Yenice Mahallesi Tansu Çiller Bulvarı Dörtyol Mevki No: 3 Sivrihisar Eskişehir adresinde Nasrettin Hoca Düğün Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

GÜNDEM :

a) Açılış,

b) Başkanlık divanının teşekkülü,

c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

f) Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,

h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,

ı) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,

j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi,

k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,

l) 5362 sayılı kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi,

m) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

n) Dilek ve temenniler,

o) Seçimler,

p) Kapanış.

Add Comment

Click here to post a comment

logo