Ahmet Atmaca

Gülme Komşuna Gelir Başına

Türkiye yıllardır dış destekli terör ile uğraşıyor.. Avrupa ülkeleri kapılarının eşiğindeki bu illeti seyretti… Hatta gizli aşikar destek verdi. Halen de destek ve­riyor… Türkiye bu bela ile uğraşırken, birde başına Suriye çıktı… İki milyon in­san, Eset’in zulmünden kaçarak ülkemi­ze sığındı… Güneyimizde baş gösteren ve beş yıldır süren terör ve kaos’u batı ülkeleri seyretti.. Terör ve kaos şimdi ka­pılarının eşiğine gelince çırpınmaya başladılar… Avrupa’yı bir telaş sardı…

Suriye’de katil ve terörist Eset’in zul­münden kaçan yüzlerce insan, herşeyi göze alıp, Akdeniz’in derin sularından bata, çıka Avrupa’nın yolunu tutuyorlar.. Kimisi denizde boğuluyor, kimisi açlık­tan ölüyor… Bu çileyi göze alan barkını yurdunu yuvasını terkedenler, Rus ve İran markalı varil bombaları altında ölmektense, yollarda, denizde ölmeye razı oluyorlar…

Suriye’de Rus uçaklarının attığı varil bombalarından kaçan, iki milyon sığın­macı Türkiye’de barınıyor. Türkiye bu mazlumlara kapısını açarken, Avrupalıların kılı kıpırdamadı. Gıkı çıkmadı…

Avrupa, Eset denilen iki ayaklı canava­rın şerrinden kaçan insanları şimdi ka­pılarının eşiğinde görünce, aman türkü­sü çağırıp, bunları da siz bağrınıza ba­sın; biz size yardım ederiz diye feryadı figan ediyorlar…

Bu durumu görüşmek üzere ülkemize gelen Almanya Başbakanı Merkel, aman ne olur, siz alicenap milletsiniz, bunları da ülkenizde tutun, bize gelmesinler di­ye fetva veriyor…

“Gülme komşuna gelir başına” TÜRK atasözünün anlamını yeni anlayan Avrupa, bu kaçışın nedeninin üzerine gitmeyerek, başına gelen bu belayı, kapılarının eşiğinden kovmanın telaşı içindeler… Bunları siz ülkenizde tutun, bize bırakmayın diye feryat ediyorlar…

Ey! Birleşmiş milletler!.. Ey Avrupa! Ey insanlık! Yıllardır Suriye’de devam eden bu katliama seyirci kalacağınıza; Eset denilen zalime, Rusya’ya ve İran’a dur­durun bu zulmü ve vahşeti deseydiniz olmaz mıydı ?

Ahmet Bican ATMACA

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Gülme Komşuna Gelir Başına