Sivrihisar İlan

Hastane Kantini Kiraya Verilecek

Bu ilanın süresi bitmiştir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ‘de yayınlanan ilana göre  SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ tarafından Hastane kantini kiraya verilecek. İlan Numarası: ILN01384234

Hazinenin özel mülkiyetindeki Sivrihisar Devlet Hastanesinin Binasında 13,80 m2’lik taşınmaz alanı Kantin Alanı olarak 2 (iki) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 21/06/2021 tarihinde saat 10:00 da Sivrihisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından kiralama ihalesi yapılacak.

13,80 m2’lik kısmı Kantin Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere kiraya verilecek olan Kantinin ihalesi ile ilgili ilan hakkında detaylı bilgi aşağıdadır.

KANTİN İHALESİ İLANI

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi aşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Sivrihisar Devlet Hastanesinin Binasında 13,80 m2’lik taşınmaz alanı Kantin Alanı olarak 2 (iki) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 21/06/2021 tarihinde saat 10:00 da Sivrihisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

1- İDARENİN:

İdarenin adı: Sivrihisar Devlet Hastanesi
Adres: Yunusemre Mh. Yirmieylül Cd. No: 1 Sivrihisar/ESKİŞEHİR
Telefon /Fax: 0222 7114017 / 0222 7112002

2- İhale konusu Kiraya verilecek taşınmazın bilgileri:

İli: Eskişehir
İlçesi: Sivrihisar
Mahalle/Köyü: Yunusemre Mh.
Mevkii/ Sk. : Yirmieylül Cd.
Pafta No/Cilt No: 2928-S-D/16
Ada No / Sayfa No: 287/1547
Parsel No / Sıra No: 5/
Yüzölçümü: 25.199,00 m2
Hazine Payı: Tam
Cinsi: HASTANE
Niteliği: 13,80 m2lik kısmı Kantin Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.

3- İHALENİN:

Adı: Kantin Alanının Kiralanması İhalesi
Yapılacağı Yer / Komisyon Toplantı Yeri: Sivrihisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Yunusemre Mh. Yirmieylül Cd. No:1) Sivrihisar/ESKİŞEHİR
Tarihi ve saati: 21/06/2021 saat 10:00
Tahmini Bedeli (yıllık): 14.400,00TL (onikibin TL)
Geçici Teminat: 2.000,00TL (ikibin TL)
Kiralama Süresi: 2 (iki) yıl

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE TEKLİF ZARFINDA SUNULACAK BELGELER:

a- Kanuni İkametgâh Belgesi Son 6 ay içerisinde alınmış,
b- T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği aslı ve arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
c- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
d- TR53 0001 2009 3480 0005 0000 91 nolu hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya 2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen diğer değerlerden Geçici Teminat.
e- Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı,
f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliği gösterir belgeler (imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi)
g- Vekâletname ile teklif verilecekse noter onaylı vekâletname aslı, vekâletname ile teklif verenin imza beyannamesi.

5. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:

İhale dokümanı, idarenin veya hastanenin web adresinden, mesai saatleri içinde satın alma biriminden bedelsiz görülebilir. İhale dokümanına bedel öngörülmediğinden idareden satın alınmasına gerek yoktur.

6. DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ ve İHALENİN YAPILMASI

İstekliler dosya ve 4. maddede istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona teslim edeceklerdir. İstekliler zarflarını Komisyona zamanında ulaşması koşulu ile posta yoluyla da gönderebilirler. Postada meydana gelen gecikmelerden idare sorumlu değildir. İhalenin uygulanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 46 ve 47 maddeleri hükümlerine göre uygulanacaktır.

7. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR


ihale ilani - Hastane Kantini Kiraya Verilecek

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Hastane Kantini Kiraya Verilecek