Camiler

Hızır Bey Mescidi

(Kubbeli Mescidi) H. 847/1438-39

hizir mescid - Hızır Bey Mescidi

Cami ölçüleri: 7.80 x 7.60 m.

Kubbe çapı: 6.5 metre

Kubbeli mahallesindeki Unkapanı’ndan yukarı çıkarken sağdaki ilk sokaktadır. Nasreddin Hocanın torunu ve fethi müteakip 30 Mayıs 1453‘de İstanbul kadısı ve İstanbul Efendisi olan Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır.

1960 yılına kadar Maliyenin eski evrak deposu olarak kullanılan harap vaziyette­ki mescid, Tarihi Eserleri Koruma Derneği tarafından tahliye ettirilmiş, 1963 yılında restorasyonu yapılmıştır. Bu cümleden olarak tüm etrafı temizlendikten sonra örülü pencereler açılmış, beden duvarları ve kubbesi, mescidin sol tarafındaki son cemaat yeri ve mihrabı tamir edilmiş ve sağ tarafındaki hazire duvarları ve son ce­maat yerinin ön duvarı yeniden yapılmıştır. Mescid giriş kapısının mermer üst sö­vesi, yan sövelere uygun olarak yaptırılmış, pencere ve ahşap kapı ve giriş kapısı yenilenmiş mescide rutubet veren doğu penceresi önündeki son cemaat yeri seviyesindeki dolgu boşaltılmış ve son ce­maat mihrabı seviyesine uygun istinat duvarı yapılmıştır. Mescidin, mihrap üzerinde ve batısında tepe penceresi, altta ise giriş kapısı yanında bir ve banda iki olmak üzere üç penceresi vardır.

Hazire’de yapılan temizlikte mezar taşları atanmışsa da güneydeki mezarın kitabesinin orta kısmının kırıldığı ve kaybolduğu görülmüştür. Eski kaynaklarda Fahrünnisa Hatun’un Sivrihisar’da yattığı ve mezarının bilinemediği yazılıdır.

İki mermer mezarın Hızır Bey’in kızı Fahrünnisa Hatuna ve hastasından kalan kavuktan hareketle; babası Kadı Celaleddin Emir Arife ait olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir.

1962 yılında Özel İdare tarafından eski eserlere sarf edilmek üzere Tarihi Eserleri Koruma Derneği’ne 1000 TL. yardım yapılmıştır. 1963 yılında restorasyon, hayır sahiplerinin katkıları ile gerçekleştirilmiş, Müftü Orhan Ersoy’un gayretleri olmuştur.

* * *

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan Keskin
 

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Hızır Bey Mescidi