Arşiv

İlhami Ünlüoğlu

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU ‘nun biyografisi.

Hemşerimiz yüce gönüllü memleket sevdalısı ecdadına Ahde vefalı gururumuz bizden biri …

9 Ocak 1958 Sivrihisar/ESKİŞEHİR doğdu. 1976’da Eskişehir Anadolu Lisesinden, 1982 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1982-1984 yılları arasında Başçiftlik Sağlık ocağında Doktor olarak çalıştı. Sonra Eskişehir-Çifteler ve Eskişehir il merkezinde çalışmayı takiben, 1988-1991 yıllarında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimini aldı.

1987 ve 1991 yıllarında Eskişehir Sağlık Müdür yardımcılığı yapan Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU; Eskişehir AÇSAP Merkezinde çalışmasını takiben 1991’de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olarak göreve başladı.

Aile hekimliğinin ülkemizde ilk akademisyeni olan Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU, 1998’ de doçent, 2003 yılında profesörlüğe atandı.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı (kurucu) başkanlığının yanı sıra; Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) kurucu başkanlığı, ESOGÜ Hastanesi başhekim yardımcılığı ve başhekimliği görevlerinde bulundu.

2006 yılında Aile Hekimliği Uyum Eğitimleri Eskişehir İl Eğitim Koordinatörlüğünü yürüttü.

2007-2010 yılları arasında Eskişehir Sağlık Yüksekokulu (ESYO) Müdürlüğünü yaptı.

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU, ayrıca; 1997’den bu yana SHMYO Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı (kurucu) Başkanlığını yapmakta ve kurucularından olduğu Aile Hekimliği Eğitim Araştırma Derneği (AHEAD) başkanlığını ve Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) Mütevelli Heyet Başkanlığını sürdürmektedir.

Dr. Ünlüoğlu, 5’i uluslararası olmak üzere 14 bilimsel kuruluşun üyesi ve Paramedik Derneğinin Onur üyesidir. Yirmidört derginin editörler kurulu üyeliği veya hakemliğini yapmakta olan Dr. Ünlüoğlu’nun üçü uluslararası olmak üzere 6 bilimsel ödülü, biri yurt dışı olmak üzere, 3 kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası toplam 122 makalesi ve 170 bildirisi mevcuttur.

Eylül 2011 yılından 2018 yılına kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı görevi yapan Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

***

ADINI TAŞIMAKTAN ONUR DUYDUĞUM BÜYÜKBABAM: İLHAMİ ÜNLÜOĞLU

Sivrihisar’da aileler lakapları ile tanınır/tanıtılır. Bizim ailemizin de Sivrihisar’da (dönemlere göre değişen) üç ayrı lakabı mevcuttur (Necmi Günay, Sivrihisar’ca, Sivrihisar Belediyesi, s:126-132, 2014). Dedemin dedesi Mukayyit Hacı Süleyman Efendi’den dolayı” Mukayitler”, Soyadımızdan dolayı “Ünlüoğulları” ve Büyükbabam (babaannemin babası)’dan dolayı “Elamiler” (yöresel ifadedir, esası “İlhamiler”).

İlhami Ünlüoğlu (1886-1974) Mukayyit Hacı Süleyman Efendinin torunudur. Çocukluğumda (o zaman yayla diye bildiğimiz) Ballıhisar köyünde büyük koyun sürüsü vardı. Hayvancılık açısından yörede güçlü isimlerden birisi olduğu konuşulurdu. Ailemizde Büyükbabam ile ilgili hatırladığım: Kurtuluş Savaşında Yunanlıların Ballıhisar’dan çekilirken Camide şehit ettiği Rıfat Efendinin kardeşi olup, kendisi de aynı olaydan yaralı olarak kurtulmuştur.

Ancak Yunanlılar köyden 3800 koyunu önlerine katarak götürmüşlerdir. (Ali Sarıkoyuncu, Selahattin Önder, Mesut Erşan. “Milli Mücadelede Eskişehir”, Osmangazi Üniversitesi Yayınları BAP No:072, s:185, Eskişehir 2002) Çocukluk dönemimde ailemizde Yunanlıların götürdüğü koyunların 3000’inin Büyükbabamın olduğu anlatılırdı.

Benim Büyükbabam ile ilgili hafızamda kalanlar;

– Hazinedar Mahallesinde, Demirciler Arastası’ndan aşağı inip, Ançıların Konağını geçtikten sonra solda Mescit’in altında Akçeşme’nin (eski yerinin) orada üç katlı, içi oymalarla dolu, 3. kattan Dörtyol’un görülebildiği ahşap evi,

– Sivrihisar’da eski belediye binasının karşısında olan Oteli ve alt katındaki Lokal (daha sonra Pakiş Mağazası’nın olduğu bina). Babam, “bilardo masası olan bu lokalde 1940’ların sonlarına doğru dedesi –İlhami Ünlüoğlu- ile bilardo oynamasını ve bunun kasabada o dönem ilgi ve hayretle karşılanmasını anlatırdı.

-27 Mayıs 1960’dan sonraki ortamda Otelin altındaki Lokalin, Demokrat Parti ile ilişkilendirilerek, bir grup tarafından tahrip edilmesi,

– Büyükbabamın takım elbiseli, fötr şapkalı ve bastonlu yürüyüşü idi.

Çocukluk dönemlerimizde yazları Sivrihisar’a gidip İlhami Büyükbabamlar da kaldığımızda; vücudunda Kurtuluş Savaşından kalan mermi izleri bizim çok ilgimizi çekerdi.

Tek oğlu olan büyük dayımız Niyazi Ünlüoğlu’na çok düşkündü. Ailemizde büyüklerinin isminin torunlara konulması adeti yaygındı. Büyükbabam kendi isminin sadece büyük dayımızın oğullarına konulmasına izin vermiş, ancak; rahmetli babaannem (Halise Ünlüoğlu) ısrar ederek, kendisinden isminin bana da konulması iznini aldığını anlatırdı. Şu an Büyükbabamın ismini taşıyan iki torunundan birisi benim, diğeri ise Niyazi dayımızın oğlu; İlhami Ünlüoğlu’dur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Prof.Dr. İlhami Ünlüoğlu

***

Mukayyit Süleyman Şükrü Efendinin Asa-i Şerif evi için yazdığı şiir.

ÂSA-i – ŞERİF EVİ

Hazreti fahrin mübarek destine almış âsa dır bu
Nidai ümmeti de sinesi yanmış âsa dır bu
Lisanı hal ile söyler Hemişe derdini mâna
Hücresinde aşık âsâ âh eder asadır bu.

Firakı iştiyakından bütün yanmış denir amma
Şefıi âzamin destine yüz sürmüş âsadır bu
Halipur suzanına bakdıkça verir hayretüvelh
Serapa sinesin dağ eylemiş âsadır bu

Öyle lütfa mazhar olmuşki bu belde ehli hakka
Fahri alem desti pâkile şeref bulmuş âsadır bu
Enbiyanın serveri dü cihanın bâisi
Aşikânı ümmete yadigâr kılınmış âsadır bu.

Şükrüye yüzün sürüp eyle tezarru hem niyaz
Kim şefii ruzi mahşerden eser kalmış âsadır bu.

Eser hame-i acizi Süleyman Şükrü el-maruf mukayyit
Bi Medine-i Sivrihisar Günyüzü sene 1280

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - İlhami Ünlüoğlu