inanç

İslam ve Irkçılık

İSLAM VE IRKÇILIK (MİLLİYETÇİLİK) CENNET VE CEHENNEM KADAR BİRBİRİNE ZIT VE UZAKTIR.

islam ve irkcilik - İslam ve Irkçılık

ÜMMET VE İSLAM DEVLETİ IRK MİLLET DEĞİL İMAN VE İSLAM ESASINA DAYANIR

Ailemiz dünyadaki ailelerin en iyisi olmamasına ve hatta belki kötü bir aile olmasına rağmen, ailemizin mevcut durumu ne bizim ailemizden vazgeçmemizi, en onunla övünmemizi ne de yerinmemizi gerektirmez.

Nasıl ki biz ailemizle övünmek ya da yerinmek yerine, fertlerini hakka yöneltmek, hakta iseler hakka hizmet ettirmek ve bütün ailemizi düzeltmek (ıslah) için çaba sarf ediyorsak; aynı şey içinde yaşadığımız diğer tüm toplumsal birimler (akrabalarımız, köyümüz, şehrimiz, memleketimiz, ırkımız, kavmimiz, halkımız vs.) için de geçerli olmalıdır.

Nitekim Şuara Suresi 214’den 216’ya kadar olan ayetlerde, hakkı tebliğin önce en yakınlar olan akrabalardan olmak üzere, aşiretten başlaması gerektiği belirtilmiş olup; kişi bu görevini aşiretinden dışlanıncaya ya da kovuluncaya kadar devam ettirmek zorundadır.

Enbiya Suresi 87. ayette, bu emre uymayarak yeterince uyarmadan kavmini terk eden Yunus (s)’in düştüğü kötü durumu anlatılmaktadır.

Ancak Mücadele Suresi 22. ayette, kendisine yeterince tebliğ yapılan aşiretin (ırkın – kavmin – halkın) Allah’ın kitabına karşı gelmekle kalmayıp, onunla mücadele etmesi halinde, Müslümanın aşiretini (ırkını – kavmini – halkını) hakka tercih edemeyeceğini açıkça ortaya konulmuş olup; Tevbe Suresi 24. ayette de, bu gereklilik tekrar hatırlatılmıştır.

Nitekim Peygamberimiz ve ashabı, gerekli tebliği yaptıktan sonra, mecbur bırakılmaları nedeniyle, akraba, aşiret, ırk, kavim, halk ve vatanlarını terk ederek Medine’ye hicretlerinin ardından;
Kendileriyle savaşa gelen kendi aşiretleri, ırkları, kavimleri, halkları, hatta babaları ve oğulları, kardeşleri ve dostları ile Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarında savaşmışlar, bunlarca öldürülmüşler ve bunları öldürmüşlerdir.

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - İslam ve Irkçılık