inanç

İslamiyet’te Şura

İslamiyet’te Şura

istisare - İslamiyet'te Şura

İSLAMİ HAREKETTE SOSYAL VE SİYASİ DEĞERLENDİRMELER BİZZAT O ORTAMLARDA YAŞAYANLARCA ŞURA (KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞİ – DANIŞMA) İLE YAPILMALIDIR

Günümüzde Türkiye dahil, Peygamberimiz ve ashabının hicretten sonra Medine’de kurdukları İslam Devleti gibi, İslam’ın kamusal alana ve devlet yönetimine hakim olduğu hiç bir memleket ve devlet mevcut değildir.

Günümüzde tüm Müslümanlar Peygamberimiz ve ashabının Hicretten önce Mekke Dönemindeki gibi, bulundukları İslam Memleketlerinde CEMAATLER haline gelip İSLAM DEVLETLERİ OLUŞTURMA ve bu süreçte İSLAMI SOSYAL ALANDA YAŞAMA AMAÇLI İSLAMİ HAREKETLER oluşturma sorumluluğu ile yükümlüdürler.

Peygamberimizin Mekke Döneminde ve günümüzde olduğu gibi, İslam’ın kamusal alana ve devlet yönetimine hakim olmadığı, Müslümanların CEMAATLER halinde yaşadığı memleketlerde;

Sosyal ve siyasal şartların yerel ve memleketler bazında değerlendirilmesi gerektiği ve bu değerlendirmeleri o yer ve memleketlerde mevcut CEMAATLER mensubu müminlerin kendi aralarında sıkı bir işbirliği ve şura (karşılıklı fikir alışverişleri ve danışmalar) neticesi yapması gerekliliği, Mekke’de inen Şura Suresi 38. ayet ve siyerden (Peygamberimizin Mekke Dönemine ait, Kur’an’la uyumlu sağlam rivayetlerden) anlaşılmaktadır.

İçinde yaşamadığı, imkan ve imkansızlıklarını tatmadığı, şartlarına tam vakıf olmadığı bir yer ve memleket hakkında sosyal ve siyasal değerlendirmelerde bulunmak gerçekçi ve doğru olmayacak, yaptığı değerlendirmeler olumsuz neticelere sebep olabilecektir.

Yine aynı yer ve memlekette yaşadığı Müslümanlarla CEMAAT bazında işbirliğine girmeden ve şura yapmadan yapılacak değerlendirmelerinde hatalı olması kaçınılmazdır.

Nitekim bu gün Türkiye’nin şartları ile Suriye’nin şartları, Tunus’un şartları ile Mısır’ın şartları, Avrupa memleketlerinin şartları ile gayrimüslim doğu memleketlerinin şartları çok farklıdır.

Türkiye’den bakarak bu memleketler hakkında sosyal ve siyasal değerlendirmelerde bulunmak doğru neticeler vermeyecek, bu değerlendirmelere göre hareket edilmesi ise, ifrat yada tefrit boyutunda olumsuz sonuçlara sebep olabilecektir.

Her bir memleket sınırlarında yaşayan müminler, o memleketin sadece tüm memleket bazında değil, memleketi oluşturan bölgesel bazlardaki özelliklerini dahi dikkate alarak sosyal ve siyasal değerlendirmelerde bulunmalıdırlar.

Bunu yaparken, diğer memleketlerdeki ehil Müslümanların kendi beldeleri ile ilgili yaptıkları teorik ve pratik çalışmalardan faydalanacakları tabidir.

***

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - İslamiyet'te Şura