Makale ve Yazılar

Kayaların Dili

Rahmetli Ahmet Emmim anlatmıştı:

Sivrihisar’a Medine’yi Sivrihisar denildiğini Medine-i Münevverenin de üç tarafının dağ ve kayalarla çevrili olduğunu Medine-i Münevvere’ye yer itibarı ile benzediği için, bu ad verildiğini söylerler. Kayalarımız hilâl şeklinde olup (Lâ ilâhe illâllah – Muhammedün Resulüllah) yazdığını, “Bursalı Terlikli” lâkabıyla Maruf Mustafa Efendi adında muhterem bir zat Ahmet Emmime İstanbul’da anlatmıştır. Uzun zaman önce, İstanbul’da taş medrese dibinde, bu zatın terlikçi dükkânı varmış. Ahmet Emmim o muhterem zatı ziya­rete gitmiş. Yanında bir arkadaşı ile beraber Mustafa Efendide rahmetli emmimi evinde misafir etmiş. Bu konuşmalar orada geçmiştir.

Mustafa efendi Emmimin ko­nuşmasındaki şive farkından Sivrihisarlı olduğunu anlamış ki, sizler Sivrihisarlı mısınız diye sormuş rahmetli Emmim de evet Sivrihisarlıyız demiş. Sivrihisar kayalarının ne yazdığını biliyor musunuz? Demiş, Emmimde bilmiyoruz demiş. Öyleyse ben anlatıyım yazı kıble kayasından başlar, Garipçe kayasında biter. (Lâ – ilâhe illâllah – Muhammedün Resulüllah) yazmaktadır. Bu sizin kayalar demiş. Elini öptüm. Çünkü muhterem bir zattı. Elini öpünce bana dedi ki, azıcık bir insanlığım vardı. Onu da Sivrihisar’a götürüyorsun büyük tevazu gösterdi.

Devamla dedi ki, şayet mümkün olsa, gelir Sivrihisar’da otururum. Orada çok evliya metfundur (yat­maktadır.) Onun için Sivrihisar’da da Ruhaniyet var. Kıymetini ve kıymetinizi bilin dediler.

Ahmet KILIÇASLAN

orf adet - Kayaların Dili
Sivrihisar Örf ve Adetleri

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kayaların Dili