inanç

Kibir ve Riya

Kibir ve Riya

Kibir Riya - Kibir ve Riya

KİBRİN TOPLUM İÇİNDE SINAMA USULÜ İLE TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Toplumca kendimizden daha aşağı mevki ve makamlarda görülen kişilerin davetlerine katılmak, arkadaş ve yakınlarımızın yardım talepleri için sokağa çıkmak, kendimizin ve arkadaşlarımızın eşyalarını sokaktan eve taşımak vs. suretiyle gizli kibrimiz olup olmadığı konusunda kendimizi denemeliyiz. Bunlardan bazılarını yapmak bize ağır geliyorsa, bizde GİZLİ KİBİR var demektir.

Bunlardan bazılarını insanlar görmüyorken yapmak ağır gelmiyor da, onlar görüyorken yapmak ağır geliyorsa, bizde GİZLİ RİYA var demektir. Eski elbiseler giyip de yalnızken bundan hoşlanmazsak kibrimiz, yalnızken aldırış etmeyip de sokağa çıkınca ağır geliyorsa riyamız, yalnızken ağır gelip sokağa çıkınca daha ağır geliyorsa hem GİZLİ RİYAMIZ ve hem de GİZLİ KİBRİMİZ var demektir. *

Gizli Riyamız varsa, önce onu kırmaya gayret etmeliyiz. Zira Riya hem ciddi bir kalp hastalığı olduğu gibi, riya kırılmadan kibir kırılamaz. RİYA ve KİBRİMİZİ KIRMAK için, öncelikle riya ve kibrin ne kadar boş ve çirkin olduğunu kendimize (nefsimize) Kur’an ve hikmetle devamlı anlatmamız, günlük hayat içinde riya ve kibrimizin farkına vardığımız anda, hemen kendi kendimizi şiddetle kınamamız ve azarlamamız gerekir.

Bilahare yukarıda bahsettiğimiz davranışları sık sık ve mümkün mertebe insanların görecekleri yerlerde yaparak, riyamızı ve kibrimizi kırma amaçlı ameli tedavilerini yapmamız gerekir.

***

* Burada devamlı bir durumdan değil bir denemeden bahsediliyor.

Mustafa Siel

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kibir ve Riya