Blogspot

Kıbrıs Çıkarması

Kıbrıs Çıkarması

kibris ziyareti - Kıbrıs Çıkarması

CUMHURBAŞKANIMIZ’IN KIBRIS ÇIKARMASI

Kıymetli dostlarım, hem Türkiye’nin, hem de KKTC’nin üzerinde dış baskıların ve içerden destekli provokasyonların yoğunlaştığı bir zamanda, Cumhurbaşkanımızın, Kıbrıs’a hakikaten “çok yüksek profilli” bir ziyaret yapması, hem bir “kuşatmayı yarma / huruç” hareketi, hem de bir meydan okumadır.

Cumhurbaşkanımız, yanında devletimizin en üst kadrosunu (Meclis Başkanı Mustafa Şentop, YİK Üyesi Binali Yıldırım, Milli Savunma, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Aile, Enerji Bakanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızın tamamı) götürmüş ve bu kafileye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve SP YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk te iştirak etmişlerdir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanımız tarafından dâvet edildikleri halde, icabet etmediler. Böyle “milli” bir davada bile düşmanlarımız karşısında “birlik-beraberlik resmi” vermekten imtina eden siyasetçilerin, vatandaşlarımızın karşısına geçip te “Türk Dünyası’nın birliği” nutukları atmaları, katiyen samimi değildir, riyadır ve o sözler kalplerinden ve ciğerlerinden çıkmamaktadır.! Sadece ve sadece, onları gerçekten “Türk siyasetçisi” zanneden insanlarımızı aldatmaya matuftur.! Yahu AZERBAYCAN Millî Meclisi’nin temsilcileri bile orada idiler; siz niye yoksunuz.?

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı bir zamanda, yaş ortalamaları 60-70 arasında olan bu insanların, eskilerin tabiri ile “sarı sıcak” altında takım elbise-kravatlı olarak yaptıkları ve iki gün süren bu ziyaret, hakikaten bütün takdir ve tebrikleri hakkediyor. Bu ziyaret ile, bizi Kıbrıs’tan tart etmeye çalışanlara, “biz bu toprakların aslî sâhipleriyiz” mesajı en net bir şekilde verilmiş; bu arada Kıbrıs’taki “kafaları karışık” bazı soydaş ve dindaşlarımızın da, “hakikatlere” dikkatleri çekilmiştir.

Kıbrıs’ta TÜRKİYE ve KKTC, bugün itibariyle en kuvvetli ve en avantajlı pozisyondadır. Daha önce Rum tarafına teklif edilen ve çok şükür ki, Rumlar tarafından reddedilen federe devlet/federasyon vs. gibi teklifler, artık masada “yoktur”.. Kabul ederler ise, eşit haklara sâhip iki devletli bir çözüm, şu an için masadadır amma, Rum-Yunan ikilisine ve “ilgili diğer taraflara” şunu hatırlatmak isterim; en fazla 10 sene sonra hepsine “hadi pılınızı pırtınızı toplayın ve terk edin bu toprakları !” denilecektir inşallah.

Bu arada Cumhurbaşkanımızın, KKTC’de yeni bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Parlamento Binası inşa edileceği haberi, hepimizi mutlu eden bir müjde olmuştur. TV’de şu andaki mevcut binaları gördükçe, içim burkuluyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bu iki kıymetli insanın eşlerinin arasındaki samimiyet, amiyane tabirle “yağlarımızı eritti” gönüllerimizi hoş etti, çok mutlu olduk. Kapalı MARAŞ ile alâkalı müjdeler de, ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

Kıbrıs’ta 1974 Temmuz ve Ağustos’ta icra ettiğimiz harekâtlardan sonra, MARAŞ Bölgesi, zamanın TÜRKİYE Başbakanı Bülent Ecevit’in, son derece yanlış bir kararı ile “askerî bölge” ilân edilerek kapatılmıştı.

Vasatın da altında bir zekâ seviyesine sahip olan ve beynelmilel siyaset ve beynelmilel Hukuk’tan nasibi olmayan, amma, hasbelkader Türkiye’ye Başbakan olan ve bütün siyasi hayatı boyunca da, Devletimize ve Milletimize çok büyük zararlar vermiş olan ve verdiği zararların bir kısmı da el’ân devam eden, bu seküler/laik mankurt adamın, sâdece bu konuda vermiş olduğu karar bile, hem Türkiye’nin, hem de Kıbrıs’taki soydaş/dindaşlarımızın, birkaç on milyar Dolar kaybetmelerine sebep olmuştur.

Bülent Ecevit bu kararı verirken, MARAŞ Bölgesinde bulunan ve Rumlar tarafından yapılan binaların, üzerinde inşa edildikleri toprakla birlikte, külliyen Rumlara ait oldukları “peşin hükmü / ön kabulü” ile hareket etmiştir. Halbuki oradaki gayrimenkulün tamamı Lala Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa Vakıflarına aittir. Başbakanlık makamını ihraz eden bir insanın bu hakikatten ve tarihimizden ve beynelmilel Hukuk’tan behresinin olmaması, ne büyük zararlara yol açıyor; işte bu vaziyet çok hazin ve feci ve dehşetengiz bir misaldir kıymetli dostlarım.

Evet, 47 sene önce yapılan yanlış ‘tan, nihâyet bugün dönülmeye başlanmıştır. KKTC Makamları tarafından, Maraş’ın şu ân için % 3,5 nispetindeki kısmının açılmasına karar verilmiştir; bunun arkası da gelecektir inşallah. Bu topraklarda Rumların inşa etmiş oldukları binalardan, “kira” almaya hakkımız vardır ve bu uygulamaya geçilecektir inşallah.

“Sarı sıcakta” koşan terleyen kahraman Cumhurbaşkanımıza ve ona refakat eden bütün Devlet Adamlarımıza ve siyasi parti liderlerine ve güvenlik mensuplarımıza ve orada bulunan herkese, en kalbî tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Selâm ve dua ile kıymetli dostlarım.

***

Rasim Duman
21 Temmuz 2021 – Kayseri

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kıbrıs Çıkarması