Camiler

Kılıç Mescid Camii

Camisi yıkılmış yalnız minaresi kalmıştır.

kilic mescid minaresi - Kılıç Mescid Camii

Bu mescidden ismini alan Kılıç Mahallesi, Kağnı pazarı meydanında 28-29 Hd. numaralı pafta, 168 ada, 1 nolu parselde yer almaktadır. Caminin bu mahallede oturan, Oğuz boylarının Kılıç aşiretinden ismini alması mümkün olduğu gibi, Sivrihisar kılıçla feth olunduğu için ve kılıca dayanılarak hutbe okunan ilk mescid olması dolayısıyla de bu ismi almış olması muhtemeldir. Bu caminin 643 H/1244 M tarihli minberinin, 1933- 1934 yıllarında meydan açmak bahanesi ile yıktırılıp enkazının şadırvan yanında satıldığı sırada, minberinin Ulu Camiye götürüldüğü görenlerce tarafımıza nakledilmiştir.

Merhum Veli İhsan Atasoy’un anlatımına göre; “Kılıç Mescid Cami’nin seviyesi, minare kapısının eşik seviyesinde idi. Camiye, mermer dairevi merdivenlerle kuzey istikametinden giriliyordu. Caminin batısında, halen mevcut evlerle arasında 2 metre genişliğinde bir daracık (dar sokak) bulunuyordu, Güney (mihrab) duvarının, Yeni Hamam önünden geçen sokağa kadar uzandığı ve cami altında kepenkli ve kepenkleri kaldırıldığında sahn-ı nişin’e (boşlukta oturan mekana) tavan oluyordu. Minarenin güneyi boşluk olup, bu boşlukta güneye doğru mezarlar vardı.”

Cami tümü ile ahşap olup pencere kanatları dahi kündekari tarzda yapılmış (Ulu Ca­mi minberi gibi) süslü ve islemeli idi. Tahsin Özalp, mescidin yanındaki mezar taşında “El-imam Sadr-ül kebir Horasan meşayihinden Şeyh Mehmed Efendi-1175” tarihi yazılı olduğunu beyanla; mescidin ölüm tarihinden evvel inşa edilmiş olması (1131) gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre 1232 tarihli minberle arada yüzyıla yakın bir zaman olup minberin sonradan yapılmış olması mümkündür.

Caminin bugün minaresi ayaktadır. Halen 4 büyük basamakla çıkılan kapısı, camiye bitişik olduğu batı cihetinde bulunmaktadır. Kaidesinin üzerinde bulunan dört köşe pabuçluk kısmı, köşelerinden pahlanarak silindir gövde ile uyuşmuştur. Minare 53 basamaklı olup, minarede çini kuşaklar vardır. Bu kuşaklardan biri şerefe peteklik altında, diğer ikisi şe­refeden sonra bacanın ortasında ve küla­hın altındadır. Cam göbeği yeşil renklerdedir.

* * *

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kılıç Mescid Camii