Sivrihisar Kültürü

Kız Övmesi

Elimi soktum astara

Elimi kesti testere

Mevla’m şirinlik göstere

Al yeşil kınan al olsun

Burada dirliğin bal olsun

Esvap yuduğum ak taşlar

Gölgelendiğim ağaçlar

Tuz ekmek yediğim kardaşlar

Al yeşil kınan al olsun

Burada dirliğin bal olsun

Sabah erken kalkamadım

Ben sobanı yakamadım

Kusura bakma ana

Hizmetini yapamadım

Al yeşil kınan al olsun

Burada dirliğin bal olsun

Bahçenize ot muydum?

Sırtınıza yük müydüm?

Bir evin bir kızıydım

Bende size çok muydum?

Al yeşil kınan al olsun

Burada dirliğin bal olsun

Atladı gitti eşiği

Sofrada kaldı kaşığı

Kız ananın göz ışığı

Al yeşil kınan al olsun

Burada dirliğin bal olsun

-2-

Babamın bacası yüksekten tüter

Anamın ekmeği burnuma kokar

El kadar verse de o bana yeter

Eğlenemem ah anama giderim

Giderimde yolda bayram ederim

Çırakmana çıra koydum yanmadı

Öksüz başım ta küçükten gülmedi

Eğlenemem ah anama giderim

Giderimde yolda bayram ederim

Anamın evi dört direkli

Benim anam taş yürekli

Hasretim kadın anam

Göstermeyen kadir Mevla’m

Yakın kızın kınasını

Ağlatın garip anasını

Hasretim kadın anam

Göstermeyen kadir Mevla’m

Bir kuş geldi kondu dikene

Çekip gider gurbet ele

Hasretim kadın anam

Göstermeyen kadir Mevla’m

Atımın kuyruğu düğüm

Ayrılık düştü bugün

Hasretim kadın anam

Göstermeyen kadir Mevla’m

Atman beni taşlarınan

İnem gidem kuşlarman

Kuşlar gelir ben gelmezsem

Anın beni düşlerinen

Eğlenemem ah anama giderim

Giderimde yolda bayram ederim

Kuşlann konduğu çalı budağı

Erkeğin durağı kahve bucağı

Kızların yaktığı eller ocağı

Eğlenemem ah anama giderim

Giderimde yolda bayram ederim

-3-

Hey kız seni kaldınrlar yurdundan

Annen baban ölür gider derdinden

Kardeşlerin mahrum kalır ardından

Eğlenemem ah anama giderim

Giderimde yolda bayram ederim

Dört duvara dört eyseri (çivi) çaktılar

Çaktılar da sicim urgan çektiler

Türlü emeğimi orta yere döktüler

Eğlenemem ah anama giderim

Giderimde yolda bayram ederim

Teperim teperim tepem delinmez

Çıkarım bakanm sılam görünmez

El oğlu bulunur kardaş bulunmaz

Eğlenemem ah anama giderim

Giderimde yolda bayram ederim

Alçak olur avcıların tazısı

Kara imiş eksiklinin yazısı

Annesinin bir tanecik kuzusu

Eğlenemem ah anama giderim

Giderimde yolda bayram ederim

 -4-

Kara koyun koyunların beyidir

Ak koyunda yüreğimin yağıdır

Yaylasını sorarsan Türkmen Dağıdır

Meleme de koyun meleme vazgeç kuzundan

Çok analar ayrı düşer kızından

Meleye meleye düştüm yollara

Elimi yüzümü sürdüm otlara

Ben kuzumu aldırıverdim yâdlara

Meleme de koyun meleme vazgeç kuzundan

Çok analar ayrı düşer kızından

-5-

Anasının kınalı kuzusu

Seni de mi aşırdılar dağlardan?

Hey babasının kınalı kuşu

Seni de mi uçurdular bağlardan?

Babasının anasının has gülü

Yuvasında öten bülbülü

Bahçesinin sarmaşığı sümbülü

Yeşilini, alını soldurmasınlar gülümü

Hem incecik hem gencecik gül fidanı

Yetiştirdim bahçemde bu fidanı

Sararıp solmasın iyi bak geline

Sahip ol ne olur kaynana bıçak gibi diline

* * *

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kız Övmesi