Makale ve Yazılar

Kızılay Cemiyeti ve Sivrihisar

– KIZILAY CEMİYETİ –

Sivrihisar’da tesisi eskidir, istiklal savaşında bütün yokluklar içinde bile 10 bin lira muaveneti nakdiye ile bir çok eşya hediye ettiği gibi Yozgat’ta bulunan Sivrihisar hastanesine 2500 her takım ile yatak ve 1000 adet pala=kilim hediye etmiştir, istiklal savaşından sonra da vuku bulan sarsıntılarda da fevkalade yardımlarda bulunmuştur.

Bilhassa Kızılay’ın 70. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Bayramıyla başlayan Genel merkezce en çok üye kaydeden şubelerin mükafatlandırılacağı vaat edilmişti. Açılan bu kampanyada bütün Sivrihisar halkı el-ele vererek Türkiye’de adedi mahdud olan bu müsabakayı da Sivrihisarımız da kazanan şubeler arasına katılmış ve bunun mükafatı olarak Genel merkezden aldığı yardımla Kızılay sinema binasını almıştır.

Bu büyük başarının en büyük etkeni ONURSAL üyelik şerefini kazanan ve o zaman Cemiyetin başkanı olan Celal Atasoy’dur.

Netice itibariyle Anadolu’da ilk tayyare almak şerefini Sivrihisar kazandığı gibi 70. yıl kampanyasında da yine Sivrihisarlılar kazanmışlardır.

Şimdiki başkan da Doktor Mustafa Kılıçal’dır. Bu şerefli vazifeyi müdrik olan genç Doktorumuz da bütün varlığıyla çalışmaktadır. Veznedar Cevdet Alkan’dır.

Demek ki Sivrihisarlılar cimri değilmiş?

Kaynak: Tahsin Özalp – Sivrihisar Tarihi, 1960 – Sh. 180

Add Comment

Click here to post a comment

logo