Makale ve Yazılar

Küçükbaş Hayvancılığın Zayıf Yönleri

ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR BÖLGEMİZDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN ZAYIF YÖNLERİ –

Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesinde yapılmakta olan küçükbaş yetiştiriciliğinin tamamına yakınını koyunculuk oluşturmakta olup keçi yetiştiriciliği yaygın olmayıp sürülerde 5-10 adet yetiştirilmektedir. Koyun yetiştiriciliğinde yaygın olarak merinos ve melezleri tercih edilmektedir.

ZAYIF YÖNLER:

1- Meraların yetersiz ve kalitesizliği: Bölgede hakim bitki örtüsü ve toprak elverişsizliği nedeniyle mera sayısı az olmakta mevcut meralardaki ot kalitesi de düşük olmaktadır. Bu durum neticesinde bazı köylerde istenildiği halde koyunculuk yapılamamakta yapılanlarda da istenilen verim alınamamaktadır.

2- Çoban ve bakıcı sorunu: Koyunculuk faaliyetinin en doğru, ekonomik, koyunların doğasına uygun şekilde yapılacağı yetiştirme tarzı sürüler halinde hayvanların güdülmesi ve besin ihtiyaçlarının da bu şekilde karşılanmasıdır. Bu durumun gerçekleşmesi de çoban ve bakıcılarla olmaktadır. Fakat son yıllar da maaşı yüksek olsa da sürülere çoban bulunamamaktadır.

Maaşın yanı sıra çobanlara sunulan imkanlar arttırılıp çobanlık yapan ve yapmak isteyenler bu yönde teşvik edilmelidir. (Barınma koşulları, ailelerine sunulan imkanlar vb.)

3- Destekler: Bölgesel ve il bazındaki destek ve projelerden Eskişehir’in tam olarak yararlanamaması.

4- Pazar ve pazarlama: Et fiyatlarındaki belirsizlik ve istikrarsızlık yetiştiricinin ilerideki günler için nasıl hareket edeceğini bilememesine neden olmaktadır. İlçede hayvan pazarının bulunmaması mezbaha ve et entegre tesisinin bulunmaması önemli bir sorundur. Ürünlerin vadeli satılması ve kooperatifleşmenin olmaması da diğer pazarlama sorunlarındandır.

5- Yetiştirici sayısında azalma: Son yıllarda köyden kente göç bu alanda yetiştiricilik yapan ve geçimini bu yoldan sağlayanların sayısını azaltmaktadır. Yetiştiricilik yapan genç sayısının azlığı ileri de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin daha da azalacağını göstermektedir. Bu yüzden de devlet tarafından mevcut yetiştirici desteklenmeli ve bu işe başlamak isteyenler de teşvik edilmelidir.

6- Salgın Hastalıklar: Viral ,bakteriyel ve mantar hastalıklarının sürüye bulaştıktan sonra büyük kayıplara neden olması ekonomik yönden yetiştiriciyi zor durumda bırakmaktadır.

7- Yem Fiyatları: Yem fiyatlarının yüksek olması yetiştiriciyi ekonomik yönden zora sokmaktadır.

8-Barınak ve altlık problemi: Bölge yetiştiriciliğin daha çok atadan kalma ağıllarda yapılması hayvanların istediği barınak şartlarına uymamakta hayvanların sağlığı ve verimlerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca özellikle kış aylarında hayvanların meraya çıkmaması ve ağılda bakılmaları sonucu altlarında biriken dışkı ayak hastalıklarına ve mikrobiyal hastalıklara neden olmaktadır.

***

Yasin Doğan ÇILDIR

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Küçükbaş Hayvancılığın Zayıf Yönleri