inanç

Kurban Bayramı

BAYRAMLAR

Anadolu’nun her yerinde İslam inancı gereği Ramazan ve Kurban bayramları çok görkemli bir şekilde geçirilir. Özellikle yaşlılarla gençlerin, çocukların, torunların bir araya geldiği bu günler aile içi ve toplumsal dayanışmaya yardımcı olur. Ramazan orucu için fitreler dağıtılır ve zekâtlar verilir. Kurban bayramında da kurban bağışları ve kurban eti dağıtımı yapılır, bu ihtiyaç sahiplerinin biraz olsun rahatlamalarını sağlar.

Bayram günlerinde Müslümanların birbirlerini tebrik etme­leri, hayır ve mağfiret duaları yap­maları bayramın edeplerindendir. Ayrıca bayram hür­metine dargınlar barışmalı, dost ve akraba ziyaretleri yapılma­lıdır.

Bayram kelimesinin Arabçası İyd ’dir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Medine’ye geldiklerinde, yöre halkının senede iki bayram günleri olduğunu anlayınca, “Allah Teâlâ size o iki bayram günlerine bedel, onlardan daha hayırlı iki bayram günü vermiştir.” buyurmuş; ve o günlerin de Ramazan bayramı ile Kurban bayramı günleri olduğunu haber vermiştir.

Kendilerine Cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban bayramı namazları vaciptir. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Bayram namazları ikişer rekâttır ve cemaatle yüksek sesle kılınır. Ezan ve kameti yoktur.

Allah Teâlâ’ya manen yakınlık (kurbiyet) için, dini şartlara uygun olan hayvanlardan ibadet niye­tiyle özel bir vakitte kesilen hayvana kurban denir. Kurban kesmek Kitab, Sünnet ve İcma’ ile sabittir. Kur’an’a göre kurban kesmek vaciptir. Peygamber Efendimizden, (S.A.V) maddi durumu uygun olan bir Müslümanın kur­ban kesmesini şiddetle emreden hadis-i şerifler var­dır.

Herkesin ”Nerede o eski bayramlar” derken hatırladığı anılar farklılık gösterse de eski bayramlara dair ortak hisler, yaşam alışkanlıkları, gelişen teknolojiyle birlikte insanların bayramlardan uzaklaşıldığı yönündedir. Biraz eskiye özlemi, biraz da toplumları ”hoş” kılan bazı geleneklerin etkisini yitirmesine duyulan sitemi içeren ”Nerede o eski bayramlar” sözü hiçbir zaman hafızalardan çıkmayacaktır.

Bayramlar eskimedi. Aslında değişen, eskiyen bayramlar değil, “Değişen biziz”. Bayram aynı bayram, kültürümüz aynı kültür. Gelişen teknoloji ile, eskiye özgü geleneklerde bitmeye, yok olamaya başladı. Biz eskilerde kaldık. Bayramları kendi elimizle bizler kaybettik. 1

Ramazan ve Kurban bayramlarında Sivrihisar’da geleneksel hale gelen BAYRAMLAŞMA ETKİNLİKLERİNE katılarak yerimizi alalım. Bu duygularla Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar dileriz.

***

Kur’an Ve Sünnete Göre Kurban İbadeti

Saffat Suresi 99’dan 113’e kadar olan ayetlerde; İbrahim (A.S)’in oğlu İsmail (A.S)’i, gördüğü rüyalara yaptığı şahsi yorumlara istinaden, Rabbinin emri olduğu kanaatiyle kurban etmeye teşebbüsü ile, oğlunun bu kanaati paylaşarak kurban olmayı kabullenmesi; Kurban olayının tam gerçekleşeceği anda, Yüce Allah’ın duruma müdahale edip, bu teşebbüsü gerçekleşmiş gibi kabul ederek, baba oğulun bu dehşetli teslimiyetini, müminler için kıyamete kadar hatırlatacak teslimiyet numunesi – sembolü olmak üzere, gelecek nesillere aktarılacak kurban ibadetini (nusuk – menasik) tesis etmesi vakıası, ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Kurban, birine – bir şeye yakın olmak kök anlamındaki Arapça garabe kökünden gelen bir terim olup, kişinin Allah’ın rızasına ulaşmasına, yani manevi anlamda Allah’a yakınlaşmasına vesile olan şey manasına gelmektedir.

Kur ’anı Kerimde, Hac Suresi 33’ten 37’ye kadar olan ayetlerde, bazı hayvanları kesmek suretiyle eda edilen Kurban ibadetinin meşruiyeti, uygulanması ve diğer hikmetleri ile ilgili açıklayıcı bilgiler verildiği gibi; Maide Suresi 27’den 31’e kadar olan ayetlerde de, Adem (A.S)’in iki oğlunun takdim ettiği ve takvalı oğul (Habil)’den kabul edildiği halde, (Kabil)’den kabul edilmeyen kurbanla kıssası üzerinden, kurban ve takva ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunulmaktadır.

Özetle, Kurban ibadetinin meşruluğu ile Hacda kesilmesi gereken Kurbanların farziyeti ilgili Kur’an ayetleri ile sabit iken; İbrahim (A.S)’in oğlu İsmail (A.S)’i kurban etmeye teşebbüsünde, baba – oğulun Yüce Allah’ın emirlerine bu dehşetli teslimiyetlerinin her yıl hatırlanmasına vesile olan KURBAN BAYRAMI ve bu bayram vesilesi ile KURBAN KESME İBADETİ (NUSUK – MENASİK)’de Hz. İbrahim (A.S) ve oğlu İsmail (A.S)’den Peygamberimize ve Peygamberimizden günümüze, nesilden nesile uygulamalı olarak aktarılarak kesintisiz devam eden MÜTEVATİR SÜNNETLE bizlere ulaştırılan; bizlerinde mutlaka uygulamamız ve bizden sonraki nesillere aktarmamız gereken, Hz. İbrahim (A.S) ve İsmail (A.S)’den kalan çok önemli bir mirastır. -Mustafa Siel-

1- Necmi Günay

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kurban Bayramı