Genel

Kutbettin Dede

HACI KUTBETTİN FAKİH( KUDBEDDİN DEDE)

kudbeddin dede - Kutbettin Dede

D: … – Ö : …

Baba adı Mevlana Lütfullah’tır. Alim ve Fazlı (Saraç Dede) oğludur. Kardeşi Seferşah olup. II. Murad ve Fatih dönemlerinde yaşamış, büyük bir din alimidir. Kendi adına yaptığı Hacı Kutbittin Fakih Camiinin İmamlığını yapmıştır. (şimdiki Bodur Camii ) ve yanında Medresesinin olduğudur. (1450) Oğulları ; Ömer Fakih, Mahmut Fakih, Lütfullah Şeyh Paşa Oğulları da kendisi gibi Din adamı olarak hizmet vermişlerdir. Mahmud adında torunu ve onun oğlu olan Mehmed’in de Şeyh olduğu tespit edilmektedir.

Karacalar Mahallesinin önceki adının (Kutbiddin Mahallesi) olduğudur. Mezar Yeri: Karacalar Mahallesi Gazi Sinan Sokak’ ta kendi adına Türbesi mevcuttur.

KAYITLARDA : *() “Hacı Kutbeddin Fakih, II. Murad ve Fatih döneminde yaşamış Sivrihisarlı bir din adamıdır. Saraç Dede’nin oğludur. 1454-55 tarihli Çakır defterlerine göre Sivrihisar da kendi adına yaptırdığı mescide imamlık görevi yapıyordu. Zamanla mescidin çevresindeki mahalle de aynı adı almıştır. Hacı Kutbeddin Fakih cami giderleri ve imamın tasarrufu için Tekviran da bir çiftlik, Sivrihisar da bir dükkan Odunpazarında mukataalı bir yer vakfetmiştir. Ayrıca 50 akçe mukataalı bir yeri de caminin aydınlatılmasında kullanılacak yağ alımı için vakfetmiştir. 1486 yılında, Hacı Kutbeddin Fakih’den sonra mescidin imamı Ömer Fakih idi. 1521 de ise Mahmud Fakih veledi Tursun Fakih imamdı ve bu görev kendisine “vech-i meşruh” üzere II. Bayezid’in nişanı ile sadaka olunmuştur. Hacı Kutbeddin Fakih in hangi tarihte öldüğünü tespit edemiyoruz. Buna rağmen kayıtlardan oğullarının en az kendisi kadar eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. 1521 de Lütfullah veledi Kutbeddin Kayalu mescidin imamı idi. Şeyh paşa adındaki oğlu Mahmud adındaki torunu ve onun Mehmed adındaki oğlunun hep şeyh olduğu tespit edilmektedir. Ailenin çeşitli mülk vakıflar Fatih zamanında tımara çevrilmiş bunlar. II bayezid zamanında Saraç ve onun oğlu Hacı Kutbeddin Fakih’e iade edilmiştir.“

HALİME DOĞRU;SİVRİHİSAR NAHİYESİ Sh: 23

KAYITLARDA *()“Sivrihisar civarında Akçebey ve Söğüdönü köylerinde Hızır Bey Çelebi, Sinan Paşa, Yakup Çelebi ve Ahmed Çelebi ye ait mülk topraklarının varlığı kayıtlı ise de bunlar tımara çevrilmiş, daha sonrada bir kısım tımar bırakılmış geri kalan kısmı cebelü eşdiren mülk haline getirilmiştir. Söğüdönü köyünde Hızır Bey Çelebiye ait olan hisse daha sonra Mevlana Lütfullah veledi Kutbeddin ve kardeşi Şeferşah ın mülkiyetine bırakılmış. Hızırbey Çelebi ailesinin elinde mülk arazisi kalmamıştır.”

HALİME DOĞRU; SİVRİHİSAR NAHİYESİ, Dipnot 5 – Sh: 56-99

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kutbettin Dede