Sivrihisar Haberleri

Nihayet Sonuç Alınabildi

TEŞEKKÜRLER SN. NABİ AVCI

Facebook sayfamı takip eden dostlarımız benim Sivrihisar’da yıkılmak üzere olan 610 yıllık Kumacık Hamamı için verdiğim mücadeleyi yakından bileceklerdir. Bu konuyla ilgili en son Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Nabi Avcı’ya bir kere daha müracaat ederek yardımını talep etmiştim. Kendisine Sivrihisarlı ve Eskişehirli hemşehrilerim adına çok teşekkür ederim. Kültür ve Turizm Bakanlığı sür’atli bir geri dönüş yaparak ekte göreceğiniz yazıyı bana gönderdi.

Buna göre Kumacık Hamamının istimlak işlemlerine hemen başlanılacak, restorasyon işlemleri ise ödenek durumuna bağlı olarak en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

Aslında benim başvurum Yeni Hamamın da aynı şekilde istimlak edilerek restore edilmesiydi. Ancak Yeni Hamam için maalesef aynı karar verilmemiş. Ne var ki Bakanlık ‘Yeni Hamam için de bir restorasyon projesi hazırlanırsa ona destek oluruz’ diyor. Bu da hiç yoktan iyidir. Burada Belediyemize bu işleri takip etme ve Yeni Hamam için de bir restorasyon projesi hazırlama görevi düşüyor.

Bu süreci başlatarak bana önderlik eden Sivrihisar’ımızın ulu çınarı sevgili dayım Orhan Keskin’e, konuyu medyaya taşıyarak desteğini esirgemeyen Gazeteci dostumuz Sn. Murat Taşkın’a ve İstikbal Gazetesi başta olmak üzere yerel basınımıza, eserin restorasyonu ile ilgili çeşitli mahfillerde mücadele veren Sivrihisar Eğitim Vakfı, Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanları ve üyelerine, hemşehrilerimize; facebook da yaptığımız çağrıları sayfasında paylaşarak sesimizi kuvvetlendiren bütün dostlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. M. Kemal Biçerli

***

hamam resmi yazi - Nihayet Sonuç Alınabildi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

İlgi : 05.09.2016 tarih ve 158619 sayılı Evrak Takip Formu ve ekleri.

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve tapunun 410 ada. 10 no.lu parselinde yer alan tescilli Kumacık Hamamı ile Kılıç Mahallesi, 164 ada, 25, 29 ve 37 no.lu parsellerinde kayıtlı tescilli Yeni Hamamın kam ulaştırılarak restore edilmeleri hususunu konu alan ilgi Evrak Takip Formu eki başvurunuz incelenmiştir.

Kumacık Hamamının Bakanlığımızca kamulaştırılma çalışmaları devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasını müteakip Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yatırım programında ödenekler nispetinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Ayrıca, Bakanlığımızca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi gereğince hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları için proje ve uygulama yardımı yapılmaktadır.

2017 yılı proje yardımı için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak başvuruların süresi 26.09.2016 tarihinde bitmiş olup uygulama yardımı talepleri ise 12.12.2016 tarihine kadar iletilebilir. 2018 Yılı yardımları için son başvuru tarihleri ise “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonunun 2017 Yılı Mart ayında yapılacak toplantısında belirlenecektir.

Bu itibarla, özel mülkiyette bulunan Yeni Hamam ile ilgili restorasyon talebiniz taşınmazın mal sahibi veya hissedarlarınca son başvuru tarihlerine kadar Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığımıza iletilmesi halinde Bakanlığımızca proje veya uygulama yardımı verilmesi hususu değerlendirilebilecektir. Bilgilerinizi rica ederim.

Mustafa BOZDEMİR
Genel Müdür Yardımcısı

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Nihayet Sonuç Alınabildi