Sivrihisar Haberleri

Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Sivrihisar 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri.

ogretmenler gunu etkinlik - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Tüm Yurtta olduğu gibi ilçemiz Sivrihisar’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Covid-19 Pandemi salgını nedeniyle bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü çevirim içi etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Öğretmenler günü kutlama etkinliği Sivrihisar’da Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek Kaymakamlık önünde Atatürk anıtına çelenk sunma programı düzenlendi. Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu’nun konuşmasını müteakip Cumhuriyet İlkokulu 3/B öğrencisi Akgül Bade Bayrı tarafından “Seninle Her Mevsim Bahar Öğretmenim” isimli şiirin okunması ile program sona erdi.

Haber, Foto – Oğuz EKİCİ
akgul bade bayri - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Her meslek kendine göre değerlidir. Ancak insan eğitmek, öğretmek dünyada yapılan en kutsal meslektir. Ömrünü bu kutsal davada geçiren ve isimsiz kahramanlar olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, Şehit olan Aybüke Öğretmenimiz ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygıyla sevgiyle anıyoruz.

Sivrihisar’da eğitimci olarak sayısız öğrenci yetiştirmiş kıymetli hocalarımızın temelini attığı, sevgi ve şefkat ile bu Vatan için yetiştirdiği, filizlenip yeşeren fidanlar ağaca döndü meyvesini verdi. Ne mutlu sizin gibi eğitimci öğretmenlerimize…

Bu vesile ile bütün öğretmenlerimizin saygı ile ellerinden öper ölenlere rahmet hayatta olanlara sağlıklar diler minnet ve rahmetle yad ederim. Gününüz kutlu olsun. – Sadık Anılır – 24 Kasım 2020

2020 ogretmenler gunu - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24 Kasım Öğretmenler Günü Fragmanı.

Kütahya Muharip Gaziler Derneği ve Zafere giden yol ekibinin 24 Kasım Öğretmenler günü için hazırlamış olduğu video fragman.

Video Link >

İslam Medeniyetinde Eğitim ve Eğitimci

İslam medeniyetinin kurucu ve sürdürücü unsurları arasında eğitim – öğretim süreçleri ile ilmi ve fikri faaliyetlerin hususi bir yeri vardır.

Kavramsal Çerçeve

İslam tarihi boyunca eğitim – öğretim faaliyetlerini ifade etmek üzere birçok kelime kullanılmıştır: talim, terbiye, tedris, te’dib, tehzib, tezkiye, irşat. Sözlükte, “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, bir nesnenin şekli zihinde oluşmak” anlamındaki ilm kökünden türeyen ‘ta’lim’, “birine bilgi öğ­retmek, ders okutmak” demektir. Bilgi öğretme işini yapana muallim, (öğretmen) bilgi öğrenene müteallim denir.

“Korumak; ıslah etmek, yükseltmek” anlamındaki rabv kökünden tü­reyen ‘terbiye’ ise, “çocuğu besleyip büyütmek, geliştirmek, bir şeyi en mükemmel derecesine ulaşıncaya kadar adım adım inşa etmek” manalarına gelir. İnsanın bedeni, zihni, ahlaki gelişmesini ve olgunlaş­masını sağlama faaliyetinin ilkeleri, metotları, etkileri ve hedeflerini ele alan disipline de ilmi terbiye denir.

“Öğrenmek ve ezberlemek” anlamındaki ders kökünden türeyen ‘tedris’ “öğretmek, ders vermek” demektir. Ders veren kimseye müderris, ders okutulan yere medrese denilir.

“İyi tutum, incelik, kibarlık” anlamındaki edeb kelimesinden türeyen ‘te’dib’ ise, “eğitmek, bilgilendirmek, kişinin eğilim ve davranışlarının bizzat kendi iradesiyle veya dış bir otoritenin etkisiyle kontrol edilip yönlendirilmesi” şeklinde tarif edilir.

‘Tehzib“ arıtmak, temizlemek, ahlakı güzelleştirmek” manasına gelir­ken, ‘tezkiye’ “temizlemek, ıslah etmek, nefsi arındırmak, geliştirmek; ‘irşad’ “doğru yolu göstermek” demektir.

Bütün bu kavramlar ve türevleri aslında Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerif­lerde zikri geçen kelimelerdir ve Müslüman âlimler tarafından dinin bu iki asli kaynağından hareketle kavramsallaştırılmıştır:

“Ben ancak bir muallim olarak gönderildim” hadisi şerifi.

İslâm eğitim-öğretim düşüncesinin – faaliyetinin en önemli unsuru ‘hoca – metin’ otoritesidir ve hoca – talebe münasebeti – şahsi irtibatı İslami eğiti­min bütün tarihinde merkezi yerini sürekli korumuştur.

***

Kaynak: İslam Medeniyeti Tarihi – Grafiker Yay. Sh. 163, 168
Kur’an ve Sünnet ışığında İslam dininin eğitim ve öğretime, öğretmenlik mesleğine bakışı ve değerlendirmesi.
Sivrihisar İlçe Haberleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü haberleri

ogretmenler gunu sivrihisar - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun