Ahmet Atmaca

Osman Afif Efendi’nin İsmini Bir Caddeye Verelim

Sivrihisarlı Şeyh Osman Afif Efendi’nin İsmini Bir Caddeye Verelim

Sivrihisar ilçesi, Türk yurdu olandan bu yana; dini ve sanayi gelişimi ile ün yapmış beldelerden biridir. Dini yönden önemli gelişmelere sahne olmuş, kurulan Tekke, Medrese ve Külliyelerde adeta bir huruç yaşanmıştır…

Medreselerde, büyük âlimler yetişmiş, Sivrihisar bir ilim ve irfan yuvası olmuştur… Bu Medreselerden biri de Sivrihisar’ın bağrından yetişmiş; hattat, şair ve din ilmiyle mücehhez, müderris. Şeyh Osman Afif Efendi’nin kurduğu meşhur ARİFİYE medresesidir. Bu medreseden yüzlerce âlim yetişmiş, Türk-İslâm alemine feyiz katmışlardır… Bu medrese de kurulan külliye ile de, çok önemli sosyal hizmetler yapılmıştır. Yeni ismiyle Kurşunlu mahallesinde geniş bir alan üzerine kurulmuş olan bu medrese ve vakfiye Osmanlı dönemlerinin son yıllarına kadar ayakta kalmış; 1926 yılında bazı vakıf mallarının belediyelere devri konumu ile darmadağın olmuş, çekenin, söndürenin elinde kalarak heba edilmiştir…

Şeyh Osman Afif Efendi; 1818-1881 yılları arasında yaşamış, Sivrihisar’ın ünlü medreselerinde yetişmiş, büyük alim İsmail Şirvani’den, Kafkas Kartalı olarak bilinen Şeyh Şamil ile birlikte ders almış, onunla arkadaşlık yapmış, ünlü büyüğümüzdür…

Sivrihisar Belediyesi ve halkı; Sivrihisar’da yetişmiş alimlerin isimlerini; camilere, okullara, mahallelere, cadde ve sokaklara koyarak, onları tebcil ederek vefa borcu ifa etmiştir. Bu husus Sivrihisar için önemli kıvanç verici bir olgu olmuştur…

Belediye Başkanımız Sayın Hamid Yüzügüllü kardeşimiz ve Belediye Meclis Üyelerimizden rica ediyorum;
Sivrihisar’ın bağrından yetişmiş, soyu Şeyh Baba Yusuf’a kadar uzanan. Şeyh Osman Afif Efendi’nin ismini de bir caddeye koyarak ona vefa borcu ödeyelim. Saygılarımla.

Ahmet Bican Atmaca

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Osman Afif Efendi’nin İsmini Bir Caddeye Verelim