Genel

Osman Afif Sivrihisari ile Oğlu ve Torunlarına Ait Menkıbeler

– Osman Afif Sivrihisari İle Oğlu Ve Torunlarına Ait Menkıbeler Kitabı Önsözü –

Osmanlının XIX. YY. Temettuat defter kayıtlarında, belirtildiği üzere; Osman Afif Sivrihisari Hazretleri, Sivrihisar’da ‘’MEŞAYIHI-İZAM” (Devrin en büyük âlim ve evliyası) unvanına sahip olan, yegâne şahsiyettir.

Osman Afif Sivrihisari, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde, mevcut bulunan, kendisine ait ‘’Vakfiyenamesinde” 1871 yılında Sivrihisar’da; “Postnişin Şeyhi, Mutasavvuf” olarak görevli olduğu ayrıca, İç Anadolu’nun, ‘’HANKAH-I FEYZ PENAHI” (İç Anadolu’nun bütün âlimlerinin ve evliyalarının bağlı olduğu, makamın şeyhi) olduğu hususunda belirtilmiştir. Osmanlıda, Şeyhlik makamı -RESMİ” bir UNVAN’dır.

Padişah Sultan ‘’Abdülaziz Han” tarafından ‘’Hat Eserinden” dolayı, -para ödülü” olarak, bağlanan maaş makbuzu (Osmanlıca “resmi” belgedir.) üzerinde; “DUA-GUY Şeyh Osman Afif Efendi “Yazılıdır. Yani; Allah (C.C) indinde duası en makbul olan, duası kısa sürede kabul gören, reddedilmeyen, Allah (C.C) Dostu “EVLİYA” olduğu yazılıdır.

Hem SEYYİD, Hem ŞEYH, Hem SADAT-I KİRAM, Hem MÜRŞİD-İ KAMİL, gibi vasıflara sahip olduğu, resmi kaynaklarla belirtilen “ZAT-I MUHTEREM’in elbette ki CENAB-I ALLAH tarafından, kendisine bahşedilen, Sivrihisar ve çevresinde, dilden dile dolaşan, bazıları kaynak kitaplarda yer alan, herkesi hayretlere düşüren, Osman Afif Sivrihisari’ye ait, oğlu Ahmet Şemsettin Sivrihisari’ye ait ayrıca bu muhterem zatın, beş adet evladına ait olağanüstü nitelikte olup, akıllara durgunluk verecek şekilde bulunan MENKIBELERİNİN mevcut olduğu hususu Sivrihisar ve Eskişehir Halkı tarafından bilinmektedir.

Yıllardır bir dosya içerisinde, büyük bir ihtimamla biriktirdiğim ve gözüm gibi koruduğum bu Menkıbeleri, bu kitabı okuyan, herkesin bilmesini arzu etmekteyiz. Bilgiler paylaşıldıkça değer kazanır. Elbette bu vesile ile Evliya zatların, Allah (C.C) Hazretlerinin nazarında, büyük bir manevi makamlarının bulunduğu apaçık bir gerçektir. Ayet ve hadisler buna delildir. Sivrihisar’ımız asırlar boyunca, büyük âlimleri ve evliyaları bağrında yetiştirmiştir.

Osman Afif Sivrihisari Hazretleri ve oğlu Ahmet Şemsettin Efendi, Sivrihisar’ın yetiştirdiği âlim ve evliyalarının sadece birer örneğidir.

Sivrihisar’ımızın ünlü büyüklerimizden; Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Aziz Mahmud Hüdayi, Şeyh Baba Yusuf, Hızır Bey Çelebi, Sinan Paşa, Seyyid Şeyh Mahmud, Mülazım, Ahmet Hamdi Efendi ve daha nice büyük zatı muhteremler vardır. Cenab-ı Mevla tüm geçmiş Sivrihisarlı ecdadımızın ve büyük şahsiyetlerimizin hepsinin ruhunu şad etsin inşallah.

Yazım ve Derleme konusunda önemli destek ve birikimlerinden yararlandığım; Mümtaz Şahsiyet, Değerli Büyüğüm, Saygıdeğer Ağabeyim (SEV) Vakfımızın Başkanı Naci ŞAKAR Beyefendiye ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Grafik Tasarım Birimine Teşekkür Ediyorum.

Sivrihisarlı Osman Afif Efendi ile oğlu Ahmet Şemsettin Efendi ve Torunlarıyla İlgili Menkıbeler isimli bu kaynağı; başımızın tacı, elleri öpülesi, değerli hocam, lider şahsiyet Naci ŞAKAR Beyefendiye İthaf ediyorum.

Cenab-ı Allah kendilerine ve tüm ailesine sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Tüm ŞAKAR ailesine bir ömür boyu ağız tadı ve mutluluklar nasip etsin.

Osman Afif Sivrihisari ile ilgili tüm konularda, yıllarca, fedakarca çok büyük desteklerini gördüğümüz (SEV) Vakfı Yönetim Kurulu Genel Başkanı Saygıdeğer Naci ŞAKAR Beyefendiye ve şahsında tüm yönetim kurulu üyelerimize, vakıfta görev yapan tüm personele de hassaten, saygı ve hürmetlerimiz sunarım.

Şayet Naci ŞAKAR hocam yardım etmeseydi, destek olmasaydı, Osman Afif Sivrihisari Hz. Layıkıyla tanıtılamazdı, geniş bir kitleye ismi duyurulamazdı. Gerek insanlık yönüyle, gerekse tüm yardımseverlik yönüyle, bizleri çok mütehassıs ve memnun etmiştir.

Demek ki; Cenab-ı Allah’ın bir lütfü bu yıllar sonra Naci ŞAKAR ağabeyim gibi, bir değerli şahsiyeti bizlere bahşetti. Allah (C.C) Hazretleri, zatı-âlilerinden sonsuz derecede razı olsun, annesi ve babası nur içinde yatsınlar. İnşallah.

osman afif menkibeler - Osman Afif Sivrihisari ile Oğlu ve Torunlarına Ait Menkıbeler

Mehmet Arif DİNÇER
Osman Afif Sivrihisari Hz.’lerinin 5. Kuşak Torunu
Eğitimci-Araştırmacı

1 Comment

  • Osman Afif Efendi’nin seceresini öğrenmek istiyorum torunu Emine hanım ninem olur Mehmet Arif bey beni bilgilendirirseniz sevinirim hasan Hüseyin kaptan tel 538 372 8165

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Osman Afif Sivrihisari ile Oğlu ve Torunlarına Ait Menkıbeler