Ahmet Atmaca

Satırangız Faciası

SATIRANGIZ FACİASI VE KURTULUŞ

Satırangız, (Kınık yolunda) Sivrihisar’ın yaylasıdır. Çiftçilik ve koyunculukla iştigal edilir. Yayla halkı Yunan işgalinde en feci akibete maruz kalmıştır. Olayın bizzat içinde olan kişilerin verdiği ifade aynen şöyledir.

Sakarya’da Kahraman Ordumuzdan yediği darbenin sarhoşluğu içinde kaçmakta olan düşman askerleri, bu darbenin acısını, müdafaasız halktan çıkartmaya koyulmuştur. Diğer köylerde işlenen zulüm burada da en feci şekilde icra edilmiştir. Yaylaya 2 Yunan askeri gelerek yiyecek ve çeşitli eşya gasbına başlamıştır. Bu arada bir otluğu ateşleyerek halkı korku ve dehşete sokmuştur.

Halka; kadınlar nerede diye sormuşlar, yok cevabını almışlardır. Bu esnada gördükleri bir ihtiyar kadım göstererek, oradaki topluluğu yaylım ateşine tutmuştur. Bu ateş sonunda Abdullah Ağa, Harait Çavuş, Teke Mustafa, Çakır Ağa, Kırkız Mehmet, Kel-emmi Süleyman ve Basırlı Ali Çavuş derhal şehit olmuşlar, Yusuf Heves, Molla Hüseyin ve Söğütlülü Nuri ağa yaralanmışlardır. Bu feci olay hâlâ hüzünle anılmaktadır.

Düşman kaçarken Sivrihisarı yakmak imkanını bulamamış, ancak halen metruk halde bulunan Şube binasını ve Sa’anayı yakmıştır. Zalim Yunan sürüleri bu şenaatların acı cezasını Büyük Türk ordusundan yediği darbe ile çekmiş, 300.000 kişilik ordusuyla megalo ide’a hayaliyle geldiği bu topraklarda leşlerini bırakıp gitmiştir.

Bu yazıyı bitirdiğimiz sırada; gafil yunan çingenesinin Ege denizine gömülen megalo idea’sının yavru vatan Kıbrısta hortladığı görüldü. Biricik varlığımız kahraman TÜRK ORDUSU, bu hortlağa gereken dersi vererek; yıllar önce dedelerinin yediği darbeyi torunlarına da öğretti. Ancak tıpkı Anadolu da olduğu gibi bu rezil millet, mehmetçikten yediği köteğin acısını müdafaasız halktan alma alçaklığını irtikap etmekten geri kalmamış; Kıbrısta Muratağa Atlılar, ve sair köylerde; en vahşi kavimlerin dahi yapmıyacağı alçaklığı yaparak küçük yavruları, zavallı ihtiyarları, hunharca öldürerek hıncını almaktadır. Büyük Türk Milleti bu alçaklığı irtikap eden Elen’linin her zaman tepesini ezmiş ve ezecektir.

Yaşadığımız son yarım asır bir kez daha göstermiştir ki, Türk’e Türk’ten başkasının faydası yoktur. Müslüman Türk milleti Kendine döndüğü zaman, başkalarında aradığını, kendinde fazlasıyla bulacaktır. O zaman hiç bir millet, bize kem gözle bakamıyacak ve saldırmak küstahlığında bulunamayacaktır.

Düşman ordusunun, murdar ve mülevves ayaklarının çekildiği 20 Eylül Tüm Türk milletine Sivrihisar ve köylerimize mutlu olsun. Cenabı Allah bu büyük millete bir daha acı günler göstermesin.

Allah Türk’ü korusun !.. 20/Eylül/1974
AHMET ATMACA

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Satırangız Faciası