Sivrihisar'da Yetişen Ünlüler

Seyyid Nureddin

Hz. Hüseyin soyundan geldiği anlaşılıyor. Mezarı otogarın karşısındaki park içinde iken; buradaki mezarların kaldırılışı sıra­sında yaşanan fevkalade olaylar sonunda; Kumluyol mezarlığına nakledilmiştir. (1960)

Abd-i Vehhab Hazretleri ile yanyana de­mir parmaklıklarla çevrili bir şebeke içe­risinde yatmaktadırlar.

Rum (Anadolu) erenlerinden olup, Kara­ca Ahmed Sultan’ın, bu zatın türbekerdesive damadı, aynı zamanda bir çok velinin yetişmesinde rolü olan insan ter­biyecisi olduğu anlaşılmaktadır.

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Seyyid Nureddin’in mezar tasını Hoşkadem Camii’nin kıble duvarı sol kösesinde bulmuştur. Halen kitabeyi bütünü ile okuyamadığı­mızdan içeriği hakkında bilgi veremiyo­ruz. Yeni yapılan mezarındaki kitabe ise şöyledir;

Hırkanı görenler sanır seni ne yoksul peri­şan
Bilmez ki dü cihanda budıır rütbeyi zişan
Yed’i icazından şifa buldu nice bin hakan
Anın için dergahın bizlere dar el eman.
 
Sivrihisar’da Yetişen Ünlüler
dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Seyyid Nureddin