DERNEK

Sivil Toplum Kuruluşları

– Sivrihisar İçin Teşkil Edilmiş Sivil Toplum Kuruluşları ve Önemi –

Anadolu’muzda ki en eski yerleşim birimlerinden biri olan Sivrihisar’ımız tarih boyunca hep önemli bir konumda bulunmuş gerek tarihi kalıntıları gerek bağrında yetiştirdiği Sahabe ve Türk – İslam büyükleri ile eşsiz bir niteliğe sahiptir . Ülkemizin Manevi Sahiplerinin en büyüğü olan ve Sahabeler arasında Ehl-i Beyt’ten olma hususiyetine sahip ve Ülkemizde ki en büyük Sahabe konumunda olan Cafer-i Tayyar Hazretlerinin şehit olmuş mübarek kolları burada, Selman-ı Farisi son Hakperest Hristiyan Rahipten ilmini burada alıp Hazret-i Rasulullah sav Efendimiz ‘in vasıflarını öğrenip memleketimizden Medine’ye yola çıktı ve Onu sav tanıma şerefine nâil oldu .

Salname kayıtlarında 48 adet Sahabe ve Büyük Evliyanın türbesinin bulunduğu belirtilen Sivrihisar’ımız yine bütün İslam Aleminin Gönlünde taht kurmuş ve söylediği beyitlerle hâlâ İnsanlığa hakiki İnsan olabilme yolunu gösteren Gönül Ehl-i Yunus Emre’miz fıkraları ve menkıbeleri ile bize öğüt veren düşünmek için akla kapı aralayan büyük filozof ve Alim Nasreddin Hocamızın memleketidir, Seyyid Nureddin’lerin, Seyyid Mahmud Süzani’lerin memleketidir Sivrihisar’ımız.

Yine Osmanlı Padişâhlarına Üstadlık etmiş Şeyh Baba Yusuf Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri, Seyyid Osman Afif Efendi Hazretleri, Seyyid Ahmed Şemseddin Efendi Hazretleri ve daha nice gönül ehli büyüklerimiz Sivrihisarlıdır… Bunca büyüğümüzle birlikte İstanbul’un ilk Kadısı ve Belediye Başkanı (Şehr-i Emini) Hızır Bey Çelebi Sivrihisarlıdır… Batı Anadolu’da ki ilk Türk-İslam Camii olan Kılıç Mescidi Sivrihisarımızdadır. Kalesi, Hamamları, Kümbetleri, Çeşmeleri, Tarihi dokusunu kaybetmemiş Konakları, evleri, şivesi ve kendine has kültürü ile eşi benzeri bulunmaz vasıflara sahip Sivrihisar’ımıza ne kadar layık olabiliyoruz? Sivrihisarlılığın hakkını verebiliyor muyuz?

Bize bu ve ismini sayamadığımız nice büyüklerimizden miras kalan güzide memleketimiz için neler yapabiliriz? İşte bu soruların cevabını ortaya koymak için sivil inisiyatif ortaya koyan Memleketimizin kuruluşları, Hemşehrilerimizin bilinçlenmesini, Memleketimizin maddi ve manevi yücelmesini, bozulmamış eşsiz dokusunu muhafaza etmeyi amaçlayan kutsal bir davaya hizmet etmektedir.

Peki biz bu Sivil Toplum Kuruluşlarımızı biliyor muyuz? Destek olabiliyor muyuz? Organizasyonlarına iştirak edebiliyor muyuz? Bu sorular bütün Sivrihisarlıların vicdan muhasebesi yapması gereken ehemmiyetli sorulardır… Bizim için Memleketimiz için Çocuklarımızın tahsiline burs temin edebilmek için Kültürümüzün muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması için Aileleri ile geçirecekleri vakitlerinden, işlerinden, rızıklarından kısıp feragat edip var güçleri ile gayret eden bu kuruluşlarımıza destek olmazsak Sivrihisarlıyım diyebilecek yüzümüz olur mu? Aziz Sivrihisarlı Hemşehrilerim! Geleceğimizin teminatını sağlamak için gayret eden bu güzel Ağabeylerimizin Ablalarımızın Kardeşlerimizin gayretine gayret katmak ve emeklerini zayi etmemek adına onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız… Maddi ve Manevi desteklerimizi esirgememeliyiz…

Eğer bundan mahrum kalırsak belki çocuklarımız en geç torunlarımız Sivrihisarlılığın ne demek olduğunu ve bu eşsiz memleketimizin vasıflarını bilemeyecek ve bizim memleketimiz aslı özü kültürü bizden olmayan insanların kültür kıyımına maruz kalacaktır. Belki İlçemizde Sivrihisarlı bile kalmayacak. Birlik Beraberlik göstermemiz en çok kendimize fayda gösterecek bu zaman bunu ispat ediyor…

Gerek Sivrihisar Eğitim Vakfı, Gerek Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gerek Sivrihisar ve Köyleri Yardımlaşma Derneği kuruluşlarımıza lütfen samimiyetle desteklerimizi esirgemeyelim. Organizasyonlara iştirak edelim. Aile ve Akrabaların dahi ne düğünde ne bayramda ne cenazede bir araya gelemediği şu zamanda hemşerilik şuurunu bize aşılayıp birlikteliğe olanak sağlayan bu kuruluşlarımıza destek vermek ve onların bu gayretlerinde iştiyaklarında heveslerini kırmamak boynumuzun borcudur. Kendi keyfi ve şahsi masraflarımızdan zaruri olmayan bir kısmı her Sivrihisarlı destek olarak bu kuruluşlarımıza hibe etse bu birliktelik sonucu büyük miktarlar elde edilir. Daha büyük organizasyonlar ve hizmetler sunmalarına vesile olur.

UNUTMAYIN HERŞEY SİVRİHİSARIMIZ İÇİN SİVRİHİSARLILAR İÇİN! SEVGİ SAYGI VE SELAMLARIMIZLA…

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivil Toplum Kuruluşları